Pàgina:Llengua i cultura a l'Alguer durant el segle XVIII- Bartomeu Simon (1996).djvu/110

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


"Encomienda al P. Pugioni que busque libros antiguos de autores sardos, mientras Bayle halló aquy noticias de tantos, los quales tal vez en el Reyno estaran olvidados" (24 de juny de 1795).

 L'"Inventario de' libri" de Bartomeu Simon[1] és un gros volum enquadernat, sense data, on hom va classificar per temes tres-cents onze llibres -en català, castellà i italià- que van pertànyer a Bartomeu Simon. No hi reconeixem la seva cal·ligrafia, motiu pel qual cal suposar que encarregà aquesta tasca a algun ajudant seu, probablement al capellà familiar a qui es refereixen alguns papers que ja hem tingut en compte i que en una ocasió és anomenat precisament "sacerdote domestico" o "archivista".

 Una dada d'interès indubtable és que en aquest Inventari hom decidí de no fer-hi constar els llibres en llatí, que degueren constituir una riquíssima font de treball per a un advocat com Bartomeu Simon, que ocupà durant tota la seva vida prestigiosos càrrecs de funcionari públic. L'únic text llatí que recull l'Inventari és la Vita di Sant'Oliva, palermitana, de Malatesta (núm. 117), precisament pel fet que és redactat tant en aquesta llengua com en italià. Hom aplicà el mateix criteri a l'hora d'incloure el Compendio di tutte le scienze ad uso della gioventù (núm. 261), en francès i italià. L'Inventari recull encara altres obres bilingües, concretament dues versions de la Dottrina cristiana, una "in italiano e sardo calaritano" (núm. 38) i l'altra "in italiano e sardo del capo di sopra" (núm. 39). Els únics textos íntegrament redactats en llengües diferents de l'italià, el català i el castellà són els Atti teologici di fede, speranza, carità e contrizione (núm. 86), "in verso sardo calaritano", i l'opuscle del pare Vassallo intitulat Il paroco all'altare (núm. 114), també en sard.

 Tots els altres llibres són classificats com a italians o "espanyols". Ara bé, cal tenir en compte que el copista classificava sota aquest concepte també els llibres redactats en català -error en què no hauria incorregut Bartomeu Simon-. Així ho demostra, si més no, la presència entre els llibres de l'Inventari del Prior, o sigui el Llibre dels secrets de Agricultura, casa Rustica y Pastoril, de fra Miquel Agustí (núm. 223), damunt del qual Bartomeu Simon va dur a terme una breu còpia, de la qual ja hem parlat més amunt, que demostra que es tractava efectivament de la versió original catalana. Aquest error de classificació ens obliga a ser prudents a l'hora de considerar redactats efectivament en castellà tots els llibres considerats "espanyols" a l'Inventari. En aquest sentit, coneixem les següents versions catalanes d'obres que hi són incloses: Menor catechisme històric...

  1. Veg. el nostre Apèndix 6, on numerem els llibres per tal de remetre-hi des d'aquest capítol.