Pàgina:Llengua i cultura a l'Alguer durant el segle XVIII- Bartomeu Simon (1996).djvu/170

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


XLIAra, si yo volghés de tots contar
la pena y·l sentiment y·l desplaer,
seria certament mai acabar
nombrant-vos hu per hu tots los de Algher.324
Grans y petits, quiscú en particular,
anàvan exclamant per lo carrer:
"Ah, que dia vendrà che la sua ausènzia
dovrà fer desigiar la sua presènzia!"328

XLIIY puis que he de acabar la mia canzó
per no enfadar-vos més, compare meu,
esper que havreu de fer la reflessió
qu·és part d'un inyorant, com vós sabeu.332
Però vos prech també, per conclusió,
che senz marró y ciapa al moll venghieu
per veure com l·història anà a acabar-se
quand lo pare ab lo fill deghé embarcar-se.336

XLIIIYa avreu vist, per fi, un gran senyor,
quan déxia·l pòpol seu beneficat,
com totts en lo partir le fan l'honor
de anar per gratitut al seu costat;340
com ell ab tott carinyu y gran amor
les dóna vivas provas de amistat
y com se prèssian tots per giust omàggie
de dar-le llagrimant un feliz viàggie.344

XLIVAxí és estat també del nostru duenyu
quand de casa és partit per embarcar-se.
Cada sort de personas mostrà empegnu
de fer-le compliments y acompagnar-se.348
Encara ell, molt sentit benquè risoenyu,
mostrava desplaer en separar-se.
Y fins al moll units són totts anats
ont, de cor y plorant, se'ls ha abrassats.352

XLVPer fi s'és embarcat y ya és partit

    325. quiscú: 'cadascú' (it. ciascuno).
    334. marró: 'aixada de fulla ampla i curta' (log. i it. marra); ciapa: 'aixada' -veg. DCVB, X, 908- (log. i it. zappa).
    349. benquè: 'bé que' (it. benché).