Pàgina:Llengua i cultura a l'Alguer durant el segle XVIII- Bartomeu Simon (1996).djvu/231

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.
APARAT DE VARIANTS

TEXT 1

Títol. Corregint "Per la feliz vanguda del Rey Carlus Emanuel IV a la Sardegna, avent dexiat la cort de Turín. Sunetu".
1. Lo: corregint "Lu". Tirso: corregint "Tirsu". ab: corregint "a ma".
2. poc: T, "poch". menos: corregint "menus". sigle que: corregint "sigla che".
3. qui: corregint "chi". de los dos tingués: corregint "dels dos tenghessi", ratllat "tenguessi", T, "tinguessi dels dos".
4. lo: ratllat "son" i "lu", T, "son". que·ls: corregint "che'ls". dominava: corregint "duminava".
5. poghé: ratllat "volgué" i "vulghé", T, "volgué". guanyar: corregint "guagnar". perquè alegava: corregint "perché allegava".
6. que d'ell tinghé: ratllat "de mi tenghé ell" i "ha tingut ell", T, "De mi tingué".
7. lo Tirso: corregint "lu Tirsu". aquietà: corregint "acquietá", T, "s'inquietá". perqu·esperava: T, "perque esperava".
8. Abans de dues correccions consecutives aquest vers presentava les següents lectures: "lu dia de giustissia y de clemencia" i "la giustissia del Cel y la clemencia", T, "La justicia del Cel y la clemencia".
9. Fonc: T, "Fonch".
10. en tant: T, "entrant". gran: ratllat "senza".
11. Cad·u tengué temor: ratllat "Cad·u no senza por" i "gran por cad·hu tenghé", T, "Cada hú tingué temor". d'estar-sa: corregint "de astarsa", T, "d'estarse".
12. Ma: T, "Mes". lo: corregint "lu". pròvido: corregint "providu". giust: T, "just".
13. que, seca: corregint "che secca". l'aigua: T, "la aygua".
14. Tirso lo seu: corregint "Tirsu lu sou". vingut: corregint "vengut".


TEXT 2

Títol. Corregint "Resposta de una dama a un canongia che le ha fett una canzó en sesta lyra cunfortantla en las suas aflissions per l'ausenzia de son marit".
1. Senyor: corregint "Segnor". canòngie: corregint "canongia". amable: corregint "amabla".
2. respondre als seus: corregint "respondra a lus sous". versos: corregint "versus".
3. Ya: corregint "Gia". que·n: corregint "che·n". dable: corregint "dabla".
4. que: corregint "che". los: corregint "lus". purs: ratllat "beills". tersos: corregint "tersus".
5. Vostet: corregint "Vustet".
6. que: corregint "che". le: corregint "li".
7. Ya: corregint "Gia". qu·és: corregint "ch'és".
8. les: corregint "las". muses: corregint "musas".
9. que·n: corregint "ch'en".
12. tots: corregint "totts".
163. donat: corregint "dat".
276. se: corregint "sa".


TEXT 3

Títol. lo seu: corregint "lu sou".
1. compare: corregint "cumpara".