Pàgina:Llengua i cultura a l'Alguer durant el segle XVIII- Bartomeu Simon (1996).djvu/232

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


2. que: corregint "che". senyor: corregint "segnor".
3. nos: corregint "nus". dolor: corregint "dulor".
4. per gran desdícia: ratllat "a dolu mannu". chi: corregint "che". provat: corregint "pruvat".
5. qui só lo: corregint "chi so lu".
6. vos voldria contar: corregint "vus vuldria cuntar". hi: corregint "y".
7. esta sa: corregint "achesta".
8. que: corregint "che". roïna: corregint "ruina".
9. Escoltaume, puis, compare: corregint "Ascultauma pues, compara".
10. que vos: corregint "che vus".
11. que·l: corregint "chel". i·l: corregint "yl".
12. que puga recordar-me: corregint "che pughia arracurdarma".
13. que encara vós compatireu: corregint "che ancara vos cumpatireu".
15. puis: corregint "pues".
16. contar-vos: corregint "cuntarvus".
18. quatre: corregint "quatra".
20. qu·era: corregint "ch'era".
21. del fill canòngie acompanyat: corregint "ab lu figl canongia acumpagnat".
22. se disponghé: corregint "sa dispunghé". barqueta: corregint "barcheta".
23. qui moment: corregint "che mument". que: corregint "che". aquest: corregint "achest".
24. lo: corregint "lu".
25. contar-vos pughés: corregint "vos pughessi contar".
26. Corregint "com s'és la casa luego alburutada".
27. veure que senz·altre: corregint "veura che senz'altra".
28. ya: corregint "gia".
29. qui: corregint "che".
30. del tot: corregint "totta".
31. vos podré dir, ab tot: corregint "vus podré diura, ab tott".
32. que no hi: corregint "che no y". consert: corregint "cunsert".
33. Intrèpit: corregint "intrepid".
34. sa moller: corregint "la muller".
35. desplaer: corregint "desplayer".
36. lo: corregint "lu". companyia: corregint "cumpagnia".
37. Ya: corregint "Gia". que: corregint "che". partir: ratllat "anar".
38. destino: corregint "destinu". envia: corregint "anvia".
39. Ell: corregint "eigl". volghé: corregint "vulghé". ella plorava: corregint "eglia plurava".
40. creyeven tots que·n brassos le: corregint "creyevan totts che'n brassus li".
41. Qui aghés al·lora vist: corregint "Chi aghessi vist allora".
42. los: corregint "lus".
43. los fea parèixer: corregint "parexia che'ls fessi".
44. la: corregint "lu". confortàvan: corregint "cunfortavan".
45. los: corregint "lus".
46. vives: corregint "vivas".
47. Ell: corregint "Eigl". volia: corregint "vulia". coràggie: corregint "curaggia".
48. ella: corregint "eglia". dar-le lo: corregint "darli lu". viàggie: corregint "viaggia".
49. s'és presentat: corregint "se presentá". ab humiltat: ratllat "tott conturbat".
50. sa: corregint "la". qui en: corregint "ch'en". trobava: corregint "trubava".
51. lo major: corregint "lo magior", ratllat "tott filial". respecto: corregint "respettu". molt turbat: corregint "humiltat".
52. gendre le: corregint "gendra li".
53. Ella: corregint "Eglia".