Pàgina:Llengua i cultura a l'Alguer durant el segle XVIII- Bartomeu Simon (1996).djvu/233

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

54. ell, ya del tot: corregint "eigl gia del tott". consolava: corregint "cunsulava".
55. pughé: corregint "poghé". ab veu mig morta: corregint "ab la veu morta".
56. Tínghia cura de: corregint "Tenghima conta a". que me importa: corregint "che m'emporta".
57. pughés ser ara un: corregint "poghessi ser un".
58. fer-vos lo yust quadro: corregint "fervus un giust quadru". aquell: corregint "acheigl".
59. Veure os: corregint "veura vus". podria fer quant: ratllat "quant pott un vero".
60. mare: corregint "mara".
61. Aquell: corregint "Acheigl". ell per la dolor: corregint "eigl pel fort dulor".
62. apenas: ratllat "fer no". podia aquella: corregint "pudia achelia". fer: ratllat "mancu".
63. Estàtichs: abans, ratllat "y". tots: corregint "totts". senz més parlar-se: corregint "senza parlarsa".
64. mirar-se: corregint "mirarsa".
65. Volghé: corregint "Vulghé". abrassar-se sas conyadas: corregint "abrassarsa las cugnadas".
66. que·n aquella: corregint "che'n acheglia". presentes: corregint "presentas".
67. mare: corregint "mara".
68. misenyor: corregint "misegnor". descontentas: corregint "descuntentas".
69. dos: corregint "duas".
70. affanos impassientes: corregint "affanus impassientas".
71. misenyora ya: corregint "misegnora gia".
72. vinguda: ratllat "fetta gia".
73. Representàvan ésser: corregint "Se me representavan tres".
74. plenas de gran: ratllat "en la pena y". y dolorosas: ratllat "llastimosas".
75. mare: corregint "mara".
76. turbadas sas dos filles: corregint "turbadas las duas figlias".
77. aquella en sas grans malinconias: corregint "acheigla en las suas malincunias".
78. aquexes: corregint "achestas".
79. qu·era: corregint "ch'era". tot: corregint "tott".
81. emperò, arrès qui: corregint "arrés peró chi".
82. las dos grans nebodas: corregint "sas duas nebodas".
83. ratllat "donya Gioanica y (corregint "ab") l'altre sa germana". donya: corregint "dogna". sa gran: corregint "la sua".
84. ratllat "y ab sa passiència donya Sebastiana". donya: corregint "dogna".
85. moyeven: corregint "muyevan". les: corregint "las".
86. ratllat "avent fins de plorar perdut la gana". plorant totes les dos: "de la forza del plor".
87. apenas s'enteneva aquesta: corregint "s'enteneva sol (ratllat "sempre") achesta".
88. lo cosí: corregint "lu cusí".
89. Encara vos: corregint "Ancara vus".
90. donya: corregint "dogna". com tinch tot lo quentu: corregint "sola tott (corregint "com aná") lo (corregint "lu") fet".
91. ella: corregint "eglia". si volghés desesperar: corregint "si'l servell vulghés girar".
92. aposentu en aposentu: corregint "apusentu en apusentu".
93. qui·l: corregint "chi". servell volés girar: ratllat "vol desesperar".
94. senz tindre: corregint "senza tendra". mai quietut, repòs ni: ratllat "algun sossegu (corregint "sussegu") y senza".
95. Ya: corregint "Gia". y cosí: corregint "y mon cosí".
96. y qual òrfana pobre me: ratllat "y a mi com a pobre (corregint "pobra") orfana".
98. Donya: corregint "Dogna". que volghés diure: corregint "che vulghés diura".
99. qui: corregint "chi". tindre: corregint "tendre". confort: corregint "cunfort".
100. senze: corregint "senza". podré: corregint "pudré". viure: corregint "viura".
101. aquell: corregint "acheigl".