Pàgina:Llengua i cultura a l'Alguer durant el segle XVIII- Bartomeu Simon (1996).djvu/242

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


125. Ma: ratllat "Oh".
132. pendre: ratllat "cercarme".
136. ma: ratllat "mon".
139. Al instant: ratllat "Y axi luego".
142. per: corregint "de".
152. Ratllat, "del Capitol tot unit". sentit: ratllat "profit".
155. Per ésser: ratllat "Veyentme" i "Avent vist". tant: ratllat "que era".
158. freqüent: ratllat "sovent".
178. no dexiés: ratllat "me fos" i "aghés pres".
181. puis: corregint "pues".
191. Ratllat, "a la casa y duenyu amat". al amor: ratllat "a tants favors".
192. Ratllat, "y que mai tindré en olvit". sempre: ratllat "tant me ha".
211. en tot temps no han lograt: ratllat "mai ha resultat".
212. Ratllat, "contra de mi lo delit".
215. Com un pare: ratllat "Al mateix temps".
222. fa: corregint "te".
228. tindria: corregint "tendria".
232. algun fruyt: ratllat "profit".
237. mon: corregint "el meu".
251. punt: corregint "repunt".
256. quant: corregint "y quant".
261. he acomodat: ratllat "al cas so stat".
262. Ratllat, "concia scarpe haverme dit" i "de posá un tacó polit".
265. Ratllat, "Entretant que so viscut" i "Mentres que en casa vivia".
269. Ratllat, "Molts me havian prevengut".
270. fóra: ratllat "era". stat destinat: corregint "stat yo destinat".
275. Per axiò me feva: ratllat "Ya de abans me feva".
276. a totes sas: ratllat "a las suas".
286. donés: corregint "donghés". tot: corregint "totta".
288. févan sempre molts: corregint "se fevan sempre moltes".
296. mirés molt bé: ratllat "le cuidés bé".
301. creyent-me: ratllat "veyent-me".
302. Ratllat, "recullir ciascun" i "per attendre a cada fruit".
305. que: corregint "che".
309. que·ls: corregint "que els". devés cuidar: ratllat "no deghés fiar".
310. trobar-me: corregit "dexiarme".
315. a: ratllat "lo".
316. Ratllat, "y als affers" i "y moltes arts de campanya".
317. Ratllat, "y fonch per mi una cucanya (corregint "cucagna")". l'art: ratllat "prou".
318. Ratllat, "que no esperava lograr" i "y encara saber llaurar".
319-321. "y ningu dexiá de alabar / un tal cambiament de stat".
321. Ratllat, "que aquellas aghés contat". marcat: ratllat "senyalat".
331. fos per fora: ratllat "sol" i "que me aghés".
335. puis: ratllat "ja"; B, "al fi".
338. y: B, "o".
339-342. Ratllat, "fator dels seus béns me ha fet,/ con aver-me comanat / que en altro no aghés pensat / que en son vantàggia y profit". B ofereix encara dues altres versions d'aquests versos: "me dis: "Alessió, te he fet / dels béns de fora fator / perquè ab tot zelo y honor / cuidis de tot lo entregat,/ y axí daré ben empleat" i "fator (també "fattor") dels béns seus me ha fet,/ (ratllat "avent-me") y tant me té comanat / que·ls aghés tots visitat / i·ls mancaments le aghés dit".