Pàgina:Llengua i cultura a l'Alguer durant el segle XVIII- Bartomeu Simon (1996).djvu/243

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


348. dexiant a ells: ratllat "y dexiant llurs".
351. Ratllat, "y a poch temps l'altre apartat".
352. y al any: ratllat "fins".
355. qu·és viscut: ratllat "que ha viscut".
356. se li: ratllat "no ha". li: corregint "le". dexià: corregint "dexiat".
361. Abans de ser corregit aquest vers oferia la següent lectura: "l'ha en cada temps contemplat".
366. Ratllat, "y dar mas justas rahons".
370. de: ratllat "en tot". he al meu temps obrat: ratllat "he yo operat".
375. Primerament: ratllat "Ferme caich"; B, "Ferma carich". volen: B, corregint "volan".
376. me han supost: B, "m'han suppost".
377. que jo he fet: B, corregint "che he fet yo".
378. solen: B, corregint "solan".
379. achestos: B, "aquestus", corregint "achestus". les: B, corregint "lis".
380. altre: corregint "altru"; B, "altru". costat: B, corregint "custat".
382. Ratllat, "de me veure despedit".
385. Examini: corregint "Si examina"; B, "Si examina". les mies obres: B, corregint "las mias obras".
386. que: ratllat "ni"; B, "ni". trobarà: B, corregint "trubará".
388. que he: B, corregint "ch'he". profitat: B, "proffitat".
389. pares pobres: B, corregint "paras pobras".
396. certs uns: B, "algu m'havrá".
398. de molt: B, "d'algun".
399. hi: B, "y". homme: B, "omma".
400. que: B, corregint "che". puga: B, "vulghia".
401. B, "si no fos malignitat".
402. le havran influït: ratllat "havran mentit"; B, "d'algun bribó atrevit".
406. sarà: ratllat "le sia"; B, "le sighia vengut l'accusa".
407. que: B, corregint "che". escusa: B, "scusa".
408. fondada: B, "fundada".
409. oyrà: B, ratllat "escriuré".
410. tot quant hi: B, "tott quant y".
411. serà desenganyat: B, "sará desengagnat".
412. del: ratllat "de tot lo"; B, "de tott lu". que le: B, corregint "che li". sugerit: ratllat "dit"; B, "dit".
415. En segon lloch: ratllat "Los de fora"; B, "Lus de fora".
416. se parla: corregint "parlan mes"; B, "parlan mes". inyorànzia: B, "ignoranzia".
417. puis: B, "pues". se sab: corregint "saben"; B, "sabban". sostància: B, "sustanzia".
419. Qui, però, sab lo: B, "Ma chi sab lu gran".
420. dir: B, corregint "diura". ser: B, ratllat "esser".
421. pot: B, corregint "pott". fondat: B, "fundat".
422. Ratllat, "sens engayn y no tot sentit"; B, "senza engaign y ab tott sentit".
425. emperò: B, ratllat "tal volta". volghés: B, ratllat "vol".
427. què: B, "che".
428. crèghian: B, "creghin".
429. Lo que: B, "Lu che".
430. suposta: B, "pretesa".
431. puis, dien-se: B, "ma si diun".
432. só cert no y tròban: B, "no me trobaran delit".
435-436. B, "Lo dighian també los de Algher,/ parlian los hommens (corregint "parlin lus ommas") de be".
437. què: B, corregint "che".
438. al seu: B, ratllat "al sou".