Pàgina:Llengua i cultura a l'Alguer durant el segle XVIII- Bartomeu Simon (1996).djvu/244

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


439. lo: B, corregint "lu".
440. que en: B, "que'n", corregint "che'n". me ha: B, "m'ha".
441. que en: B, "que'n", corregint "che'n". tot: B, "tott". provat: B, corregint "pruvat".
445-449. Abans de ser corregida, l'estrofa XLV oferia la següent lectura: "Y és tant ver axiò que li dich / que era ya cosa sabuda / que me tratava sens duda (corregint "que ningú posava duda") / com un pare y com amich,/ y per ço calchi enemich".
446. que: B, corregint "che".
447. que: B, corregint "che".
448. pare: B, corregint "para".
449. axiò: B, corregint "asso". ocult: B, "algun", corregint "calchi".
450. zisanya: B, corregint "zisagna". hi: B, corregint "y".
451. veure: B, corregint "veura". despaciat: B, "abbandonat".
452. B: abans de ser corregit aquest vers oferia la següent lectura: "y de casa despedit".
454. A acaba amb el següent vers que, amb alguna correcció, consta també en B (v. 459): "Essent sa mercet present".
455-464. A més de la que transcrivim -que ofereix alhora diverses variants, que tindrem en compte tot seguit-, B proposa encara una altra versió d'aquesta estrofa: "Essent sa mercet present (ratllat "ausent") / he servit en casa y fora,/ y sol ara han trobat l'hora / (ratllat "que") d'enculpar-ma negligent / perchè, trobant-se ausent (ratllat "essent sa mercet present"),/ ningú la fàccia ha mostrat / de acusar-me per culpat,/ de lladre, mandró y de olvit". C, finalment, ofereix alhora una darrera variant dels quatre primers versos d'aquesta estrofa: "Sa mercet no po [sic!] negar-me / que, essent en Alguer present,/ no me trobà negligent / en quant se dinyà ocupar-me".
455. N·ostant que: B, ratllat "So stat sempre".
457. certs uns: B, ratllat "ara si". trobat: B, corregint "trubat".
459. puis: B, corregint "pues". present: B, ratllat "ausent", A, "Essent sa mercet present".
460. B, ratllat "han cregut fer [il·legible] enculpat".
461. B, ratllat "de mandró y descuidat" i "y quissá avran avanzat".
462. B, ratllat "de lladre, mandró o descosit".
465. que: B, corregint "che".
467. que: B, corregint "che".
469. Ara: B, corregint "Peró".
470. veurà que no: B, ratllat "giudichi si".
471. B, ratllat "per no ser lu giudicat" i "pues per (ratllat "y que") per malignitat".
472. B, ratllat "mal entés o mal escrit" i "de sa ment mal proferit".
487. banyats: C, corregint "bagnats".

TEXT 7

Títol. Corregint "Alexu, servidor de Dn. Bartumeu Simó, qui se trobava (corregint "che sa trubava") en Càller, le (corregint "li") participa, en agost del 1811, lo seu (corregint "lu sou") casament".
1. Misenyor: corregint "Misegnor".
2. aquella: corregint "acheglia".
3. polledru: corregint "pugliedru" a totes les tornades, excepte als vv. 299 i 369.
4. cammo: corregint "cammu" a totes les tornades. le: corregint "li" en totes les tornades on apareix aquest pronom, excepte al v. 100. posat: corregint "pusat" a totes les tornades.
5. lo: corregint "lu". desposori: corregint "despusori".
7. perquè·l: corregint "perché·l".
8. tot: corregint "tott".
9. mentres: corregint "mentras".