Pàgina:Llengua i cultura a l'Alguer durant el segle XVIII- Bartomeu Simon (1996).djvu/264

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


[15] Vita del Beato Salvator d'Orta, in spagnuolo[1]. Tomo 1.
[16] Vita di San Giuseppe, sposo della Santissima Vergine, in spagnuolo[2]. Tomo 1.
[17] Vita di Sant'Anna, in spagnuolo[3]. Tomo 1.
[18] Vita di Santa Maria di Cervellón, in spagnuolo[4]. Tomo 1.
[19] Genealogia della famiglia di Cervellón, in spagnuolo. Tomo 1.
[20] Vita della venerabile madre di Chantal, in italiano. Tomo 1.
[21] Ristretto della vita della madre di Chantal, in italiano. Tomo 1.
[22] Vita di San Francesco di Sales, in italiano. Tomo 1.
[23] Vita della venerabile suor Maria degli Angioli, in italiano. Tomo 1.
[24] Santarelli, in italiano. Vita di Gesucristo e della Vergine. Tomo 1.
[25] Vita di Gesucristo, in italiano. Tomo 1.
[26] Pasione di Gesucristo, in italiano. Tomo 1.
[27] Vita del Beato Michele di Santi, in italiano. Tomo 1.
[28] Baldesano, in italiano. Istoria di San Maurizio e della legion Tebea. Tomo 1.
[29] Martini, in italiano. Traduzione del nuovo e vecchio Testamento. Tomi 23.
[30] Rosa, in italiano. Esposizione sopra la dottrina del Belarmino. Tomo 1.
[31] Torlot, in italiano. Tesoro della dottrina cristiana. Tomo 1.
[32] Granada, in spagnuolo. Dottrina cristiana[5]. Tomo 1.
[33] Belarmino, in italiano. Dottrina cristiana[6]. Tomo 1.

  1. CIASCA i PALAU recullen les següents vides de Sant Salvador d'Horta: Pacífico GUISO PIRELLA, Historia de las heroycas virtudes, relación de los portentosos milagros, Vida, muerte y culto del B. Salvador de Horta, hijo de la provincia de S. Saturnino, martir calaritano (Caller: S. Domingo, 1732) (CIASCA, II, 378, núm. 8.459); Vida y milagros del beato Salvador de Horta (Perpiñan: Luys Roure, 1624) (PALAU 1948-1977, XXVI, 421, núm. 363.256); Vida, virtudes y milagros del B. Salvador de Horta, honra de Cataluña, y su provincia (Barcelona: Sapera [s. XVIII]) (PALAU 1948-1977, XXVI, 421, núm. 363.256).
  2. Entre d'altres vides de Sant Josep, PALAU en recull una el títol de la qual és el que més s'assembla al que figura en aquest inventari: La angélica vida del glorioso Patriarca San Joseph, Esposo de la Virgen. Romance (Barcelona 1629) (PALAU 1948-1977, XXVI, 413, núm. 363.128).
  3. Juan de ROBLES, La vida y excelencias y miraglos de Santa Anna y dela gloriosa nuestra señora santa maria hasta la edad de quatroze años (Sevilla: Jacobo Croberger, 1511) (PALAU 1948-1977, XVII, 138, núm. 271.161; XXVI, 400, núm. 362.931). Cal tenir també en compte, però, la Historia dela gloriosa sancta Anna, de Joan ROIÇ DE CORELLA [Valencia: Palmart, 1480-1485] (AGUILO 1977, 318, núm. 1.071).
  4. PALAU i CIASCA recullen els següients títols relacionats amb la vida de Santa Maria de Cervelló: Ramon VIDAL, Epitome de la vida y milagros de la segunda Estrella del Mar, la illustre Virgen Cathalana Santa Maria de Cervelló (Barcelona: Joseph Giralt, 1746) (PALAU 1948-1977, XXVI, 436, núm. 363.597); Esteban de CORBERA, Vida y hechos maravillosos de Da Maria Cervellon, llamada Maria Socos (Barcelona: Pedro Lacavalleria, 1629) (PALAU 1948-1977, IV, 97, núm. 61.750); Los socorros de la protegedora S. Maria de Cervellon. Oracion panegyrica (Barcelona: J. Pablo Martí, 1710) (CIASCA, III, 372, núm. 13.522).
  5. F. Luis de GRANADA, Compendio de la Doctrina Christiana (Salamanca: Herederos de Mathias Gast, 1584) (PALAU 1948-1977, VI, 370, núm. 107.879).
  6. La primera edició d'aquest catecisme, reeditat diversos cops durant els segles XVII i XVIII, va aparèixer a Roma l'any 1597 amb el següent títol: Dottrina cristiana breve perché si possa imparare a mente, composta per ordine di papa Clemente VIII, dal sacerdote della Compagnia di Gesù, Roberto Bellarmino; veg. P. STELLA, I catechismi in Italia e in Francia nell'età moderna, dins "Salesianum", núms. 2-3 (Roma 1987).