Pàgina:Llibre del Coch (1520).djvu/37

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
XXII
 

leua la olla del foch e talla vn poch de joliuert e met lo enla olla / e apres fes escudelles del Jusell.

Potatge modern.

H

Auras spinachs e bledes e borratges efes ho tot bell y net / e apres fes ho per bullir ab brou de bona carn e que sia bo de sal / empero guarda que no coga massa sino la meytat cuyts trauras los dela olla e met los entre dos talladors e prem los be / e quant sien ben premuts capola los be e quant sien be capolats hages bona canr salada / e soffregiras la per si mateixa e / quant sia fusa met la en vna olla que sia neta per que puga coure tota la verdura / e apres soffregiras los espinachs ab la grassa dela carn salada / e com sie soffregida hages bona let de cabres / o de ouelles sino de ametles e metla en vna olla / e apres fes que bulla / e encara que sie cuyta la let perço no seran cuytes encara les herbes / e apres met hi enla olla canyella / e gingebre / e pebre ben picat / e aximateix bona carn salada cuyta entreuerada / vn bon troç enla olla / e fes escudelles.

Altre Potatge modern.

L

Es penques deles bledes pendras e fer les has belles / e apres fes les per bullir ab aygua e sal axi mig casi cuytes / e apres leuau del foch / e leuan mes dela meyta del brou e tornau al foch a coure ab vn raig de oli que sia dols / e quant seran cuytes assaborir les has de sal / e apres fes scudelles e damunt met hi bon formatge que sie fi e rallat dejus e desobre aximateix del brou damunt lo formatge.

De Espinachs capolats.

P

Ren espinachs e fes los bells e apres fes los perbullir en aygua e sal / e quant sien ben perbullits pren los entre dos talladors / e apres capolar los as molt be / e apres soffregiras los ab oli de carn salada / e com seran ben soffregits met los enla olla e vagen a coure / e metras hi aximateix enla olla bon brou de carn salada e molto que sia bo e molt gras sols la flor que sia dela olla. E si peruentura volies metre en loch del brou let de cabres o de ouelles o sino de ametles pendras la carn salada e tallar las a troços axicom vn dau e metras la enla olla ensemps ab los espinachs segons enlo temps en que seras si hi vols metre formatges frech jau pots fer aximateix com les tallades damundites dela carn salada / empero