Pàgina:Llibre del Coch (1520).djvu/6

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
Carta.

aquestas que venan dela molt gentil e gran Ciutat de Valencia / e alli ab vi que sie dolç e ab such de Toronjes / e Pebre / e Sal tot plegat debatras ho molt be / e quant sera be debatut donar ho has a ton senyor. E vet aci tota la manera y tot lo modo de com se talla lo Tudo o lo colomi Saluatge.

C

Om yo jaus haja dit que la doctrina del tallar nos pot donar molt be a entendre per escriptura sino per descrecio e pratica / no dient que saber be tallar trinxar no sia bona cosa. Empero que vall aquell saber si hom no sab los circunstancies que si pertanyen axicom esser bon coch o bon comprador / ço es asaber que com va a comprar sapia be coneixer les peçes bones o males / e quales tenen bon tall e quales no / e quant es en la carneceria saber fer trencar los ossos que es menester que se rompen. Car tres officis son en casa de vn gran senyor que nunca poden star be. Comprador e Coch per que si lo comprador va acomprar ala carneceria e no fara rompre lo ossos de la carn / ni tampoch no comprara les peçes / axicom se pertanyen / e aportara la carn en casa / diu lo Coch que a tal offici ell no es bo que no sab comprar bona carn ni grassa / ni sab fer bones peces / e de semblant paraules surten algunes modorries. E vet adresada la questio entre ells. Ara vingan del coch al trinxant / diu lo trinxant al coch que ell no sab cuynar ni donar bon orde en la cuyna / per que aquella carn es massa cuyta / e nos pot be tallar / e que ell no fa per altre respecte sino per fer lo caure en alguna vergonya per que cayga en fastig del senyor. E vet aci la raho per que aquestos tres officis nunca poden estar en pau. Donchs per aleuar aquesta tant gran questio com sta sempre entre ells armada / es necessari que lo comprador sia bon coch e bon trinxant / e lo coch que sia bon comprador e bon trinxant / e lo trinxant deu esser bon Coch e bon comprador. E axi estimant se cascu de son offici poran sempre viure en pau e bon repos. Donchs puys axi es parlarem algun poch delart dela cuyna la qual encara que no sia cosa molt necessaria / empero es vtil e profitosa per causa que en algun loch se poria hom trobar que es bon saber de aquestes coses / per que fan a hom gran honor / sabent hi dir lo seu vot / e es necessari que aquell que aquest art vol vsar / vol veure e prouar/ y encara saber lo gust de son Senyor. Car si lo coch