Pàgina:Llibre del Coch (1520).djvu/70

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.
Carta.

les panades / e pendras les especies del estorio les quals son aquestes pebre / lonch / e vn poch de gingebre / e sal / empero sia tot picat / e apres lançaras ho damunt les tallades del estorio / e apres metras les dites peçes dins en les dites panades / e ab tot son recapte vagen al forn / e sil volies menjar calent met hi vn poch de such de toronja / e vn poch de pebre / empero abans que vaja al forn met hi vn poch de oli.

De estorio en cassola.

C

Apitol en quina manera se deu aparellar lestorio en cassola. Primerament pendras lo estorio e faras lo bell e net e tallaras lo a troços axicom la ma / e apres pendras les especies / so es pebre / e gingebre / e vn poch de saffra / e apres pendras de totes herbes / So es joliuert / e menta / e vn poch de moradux / e vn poch de seliandre sech / e tot aso sia ben mesclat / e apres met lo estorio dins la cassola ab les dites species e sal / e oli / e les herbes per lo semblant / e apres vagen al foch damunt vnes brases / empero la cassola sia ben cuberta o sino vaja al forn / empero met hi oli. E vet ja fet.

De estorio en graelles.

E

S aquest vn capitol que tracta de quina manera se deu aparellar lo estorio en graelles o bullit / e si lo vols bullir faras lo axi. Primerament pendras vna olla ab aygua e sal / e de totes herbes / So es joliuert / e menta / e moradux / e apres com tot aso bullira metras hi lo cap o la coha del estorio ho lo que voldras per que bulga. E apres met hi vn poch de oli / e com lo peix sera prop de cuyt leuaras ne la meyta de aquella aygua / e apres pendras de totes especies e vna bona tassa de vinagre e lançaras ho tot dintre en lo dit estorio. Empero que noy haja molta aygua per que ab aquell such hauras de fer lo potatge per aquel plat / e lançaras hi damunt herbes capolades / e vn poch de gingebre picat / e si voldras menjar lo estorio rostit pendras la ventresca e vntaras la ades ades ab oli / e apres vaja al foch a rostir damunt vn poch de brases / e apres fes lo such ab such de toronges e ab oli / e pebre / e sal / e vna poca de aygua / e de totes les herbes bones capolades / e com lo Senyor voldra menjar aparella ton plat ab ta vianda / e apres met hi aquest such ab les herbes / tot damunt lo peix. E vet ja fet.

De dentol en pa.