Pàgina:Lo nou testament de nostre senyor Jesu-Christ (1836).djvu/286

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.
284
TITO, I.

ria per los sigles del sigles. Amen.
19 Saluda á Prisca, y á Aquilas, y á la casa d'Onesíforo.
20 Erasto se quedá en Corinthi; y á Tophir lo dexí malalt en Milet.
21 Apressúrat á venir abans del hivern. Te saludan Eubul, y Pudent, Lino, y Claudia, y tots los germans.
22 Lo Senyor Jesu-Christ sia ab ton esperit. La gracia sia ab vosaltres. Amen.


EPISTOLA

DEL

APOSTOL SANT PAU A TITO.

Lanorte decorazione 012.jpg

CAPITOL I.

Després de saludar á Tito li recorda l'esperansa de la vida eterna, y li demostra las qualitats que han de tenir los presbíteros yls bisbes.

PAU, servo de Deu y Apóstol de Jesu-Christ, segons la fe dels elegits de Deu, yl coneixement de la veritat, ques segons la pietat,
2 En esperansa de la vida eterna, la qual Deu que no pot enganyar, prometé abans del temps dels sigles;
3 Pero manifestá en sos temps sa paraula per la predicació, quem fou confiada segons lo precepte de Deu Salvador nostre:
4 A Tito, fill amat segons la fe quens es comuna, sia gracia, misericordia, y pau de Deu Pare y de Jesu-Christ Salvador nostre.
5 Jot dexí en Creta, peraqué arreglasses las cosas que faltan, y ordenasses presbíteros en cada ciutat, com t'havía manat:
6 Lo qui sia sens nota; marit d'una muller que tinga fills fiels, sens ser acusats de disolució ni de desobediencia.
7 Perquél bisbe es necessari que sia sens mácula, com á dispensador de Deu; no superbo, ni colérich, ni donat al vi, ni violent, ni codiciós de torpes ganancias;
8 Sinó amich d'hospitalitat, benigne, temperat, just, sant, y contingut;
9 Que abrassia fermament la paraula de la fe conforme á lo que se li ha ensenyat; peraqué puga exortar segons la sana doctrina, y convencer als que la contradiuhen.
10 Perqué encara hi ha molts desobedients, embaucadors, y parladors de vanitats, majorment dels que son de la circumcisió;
11 Als quals es menester tapar la boca, perqué trastornan familias enteras ensenyant lo que no convé, per amor d'una torpe ganancia.
12 Digué un d'ells propi profeta dels seus: Quels de Creta sempre son mentiders, malas bestias, y ventres peresosos.
13 Aquest testimoni es verdader. Per lo tant reprenlos ab duresa, peraqué sian sans en la fe,
14 No donant oidos á faulas de Jueus, ni á manaments d'homes ques apartan de la veritat.
15 Perals nets totas las cosas son netas; mes perals contaminats y in-