Pàgina:Lo sompni (1891).djvu/244

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


algu no sabes noves de la novia, tot hom stech fort maravellat, e majorment perço com ya era hora de dinar, e la vianda e la casa eren ya aparellades. Ladonchs Valter, axi com si degues exir a carrera a la sua sposa, ixque fora lo seu pal u be acompanyat de molts nobles homens e dones, dreçant son cami vers la vileta dessus dita.
     Griselda ignorant les coses que per ella eren aparellades, e aportant aygua en un canter en lo seu cap, entrasen en la casa de son pare, per ço que spatxas ço que a fer havia, e que anas ab les altres nines a veure la sposada de son senyor. E dementre Valter anava pensiu entre si mateix, acostantse vers la casa de Janicola, crida Griselda per son nom, interrogantla hon era son pare. E aquella reverentment e ab gran humilitat resposli que en casa era: a la qual dix Valter: «Manali que vinga a mi.»
     E com lo pare de la dita Griselda fo vengut, lo dit Valter prenentlo per la ma, ab veu baixa perço que algun no ho hoys, dix: