Pàgina:Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa (1877).djvu/109

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


arribá á Ebro aplegaría á Amposta y Campredó que tot es casi una cosa.
 D. P. Qui haurá pogut causar aixó de verse tan allunada la mar.
 L. Lo riu tan caudalós ab les torbellines y crescudes la alluña cada dia y no parará de ferla tot temps retirar mentres lo mon durará.
 D. P. Yo hu vull creure y ara me referme mes en creure lo que haveu dit que Tortosa es la primera població de España encara que Florian del Campo diga lo contrari.
 L. Si be mirau y ponderau lo que sobre asó diu Florian, no es contrari al que jo he dit ab tot que son intent es sero pera honrá la sua propia nació que aquestos Castellans entre les altres gens les coses que usen es aquesta una, que per honrarse asi mateixos ho disimulen i disfresen la veritat, ó publiquen la mentira: lo que diu Florian en lo llibre 4, cap. 3, es asó, que aprés de haver repartides Tubal les compañíes sues que ab ell arribaren á la Andalucía, algunes de aquelles tornaren a visitar les primeras provincies de España pera ahont primer eren pasats y diu mes, y aixi arribaren á la provincia que apres se digué Cataluña, pera ahont se mostra que así arribá primer Tubal que en altra part de España, y si primer no es de creurer que en terra tan apasible y tan fértil, y en una ribera tan principal y deleitosa com es aquesta de Ebro deixas de fer població y en veritat que tampoch Florian no diu que Tubal no fes primer poblacions en altra part de España, que en la Andalucía y Portugal, sino que diu que la Andalucía fonch la primera provincia ont de propósit feu poblacions.
 D. P. Ara está molt bé finalment Tortosa es fundació de Tubal cert ella te benantich lo poblador, de creure es que no li fan mal los queixals; Señor aquesta ciutat es fort y es estada gran població en altre temps?