Pàgina:Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa (1877).djvu/110

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


 L. Si la consideram qual era en lο temps que no era major del que mostra en les murades antigues que encara per avuy se troben dins de ella mateixa, be era cert fortísima y per tal la tingueren los que de ella escrigueren en aquelles temporades, perque estava arraserada tota una per una part ab lo Castell que pera adaquell temps era cosa ben fort, y pera sus ara no deixa també de serho y per altra al llarch te aquest gran riu que li es com un vall inexpugnable, pero en nostros dies que la vem tan estesa y tan acostada á padastres, no la tinch per forta.
 D. P. Com Señor estesa que es major ara que fonch en altre temps?
 L. Lo circuito en les murades te per avuy major que solia, perque los que la poblaren apres de la darrera conquista com la veren tan apropinguada en aquesta montaña del Sitgar que así está davant que com veu era lo padrastre mes perillós y enujos de quants ne tenia, tingueren per bé de rodar y estendre la murada sobre la montaña de manera que restas com ara está dins lo clos de la ciutat, y així com en altre temps dieu que ollgue Barcelona circuí també de murada la montaña de Monjuich y á causa de asó te per avuy Tortosa les murades mes esteses que solia les quals he jo fetes medir y trobas que pasen de cinch milia pases mas ab tot no crech jo que los vehins sien ara mes que solien ser aprés que la estengueren y poblaren fora les murades velles, si be en lo que toca á si es estada gran, no si pot dir cosa molt certa, tota via se troben memories prou calificades pera fernos creurer que es estat gran poble y de molta reputació ilustre, primerament per lo que escriu de ella Plini que la enomena á Tortosa celebérrima, que á cosa poca no pareixeria convenirli be tal epiteto; y també en la crónica que los genovesos escrigueren en la materna