Pàgina:Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa (1877).djvu/112

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


expugnavit, et vicit Divina ex inspiratione favente clementia capta est Dertusa, clavis Christianorum, gloria populorum, de cor universœ terræ, restituta est ibi Sedes antiqua, et dedicata Dertusensis Ecclesia ab Archepiscopo tarraconensi in honorem Dominæ nostræ Sanctæ Dei genitricis Virginis Mariæ anno M.C.LXXVIII Dominica Incarnationis in dictione undecima quarto Calendas Decembris.=
 D. P. Admirables memories son les quens haveu contades Señor Libio, elles son pera restarne honrada la mes principal Ciutat de España: demanarvos vull Señor ans que me oblide á que dihueu Padrastres?
 L. A estes montañes que están junt de la ciutat á la part del Llevant á que diem les bastides y á la muntañeta que está davant lo torrio de la Vilanova que com sabeu estes dos montañes sobrepuigen á la ciutat, y per so en la guerra que tota Cathaluña tingué ab lo rey D. Juan que no há molts anys que fonch, los de Tortosa foren forsats de edificar en les bastides una defensa com á castell pera fer fort aquella montaña y posaren en guarda de ella 300 homens perque lo enemich no la ocupás que fonch á la veritat una saludable deligencia.
 F. També fonch presa la ciutat aixi com aixi.
 L. Es ver peró á no ser alló fora presa de colp á la furia y tot lo poble restara degollat, que apres ja lo negoci pugué venir á tracte, y aixi la ciutat se doná á partit sens pendrer dany ninguna persona. Señor asó pugué ferse rebatent lo dan al primer lans, que sino tot donara al través
D. P. Com donchs no teniu conservat aqueix reparo per altra necesitat, puig teniu provat quant importa pera la defensa de la ciutat.
 L. Com no som ara en frontera no pensam tenir la necesitat ab rebato, si ab espay vé prest será tornada en son lloc.
 F. No plaurá á Deu que la tingam, y pera susara non