Pàgina:Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa (1877).djvu/12

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


excelencies y coses maravelloses, que dins sos termens generals se troben; me so determinat de seguir una tan rahonable y justificada empresa, estimant que fora major lo inconvenient del callar, que no del tan perfet parlar, perque cert, es cosa admirable trobarse dins de un terme de una particular població, tantes coses que apenes en tot un Regne se troben, y serán mol pocs los Regnes ont tantes seni trobien; y aixi traent de la flaquesa forces, y confiat, que al bon ánimo les coses dificultoses se li fasiliten, he delliberat traure á llum, tot lo que de aquesta tan honrada Ciutat y (per usar de les paraules de Plini) celebérrima (que aixi la anomena ell), he trobat en diversos Autors escrit, y en pedra y metall esculpit y per mí mateix mirat y tractat. Lo estil á la veritat es baix y humil, mas no desconvenient á la escriptura de col-loquis; pero certifique á V. S.ª que en lo que toque á escriure veritat en quant posible es estat, he procurat seguir lo que han deixat per cosa mes certa los mes verdaders Autors. Y ab tal que lo subjecte que yo he pres pera posar la ma á la ploma es Tortosa; la intenció y propósit principal meu, emperó es estat escriure algunes coses de Cataluña; y per so van en la obra entreteixides y tocades altres histories, y les mes en gloria y honra de la corona de Aragó y singularment de la Nació Catalana, aixi per al ornato della, com pera major delit dels que la llegirán. Dónense també alguns avisos y consells saludables per el bon estament y policia de la mateixa ciutat. Y perque Tortosa entre les altres poblacions de Cataluña seguí aquella general opinió de fer guerra al Rey de Aragó D. Joan, segont de aquest nom, per la capció y mort del Príncep D. Carlos son fill; he delliberat tractar en tot lo quin col-loqui de les causes de aquella guerra, per mostrar les ocasions que lo Rey dona als catalans pera fer lo que feren, y per abonarlos de alló que contra ells deixen