Pàgina:Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa (1877).djvu/13

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


escrit Lucio Marineo y altres per tenir mes compte ab lo llagot que ab real veritat. Y sé que fora millor, que de res de aquelles turbasions nos tractara, per no reduir á la memoria llástimes velles y danys irreparables que sen seguiren; pero puix no han dubtat melévolos de escriure, con tants descomedimens, han escrit en ofença de la Nació Catalana, y tan públicament se consent, y va per totes parts lo que han escrit, no es mal, ans es molt be y cosa necesaria que escrigan la defensa també; puix pot ser bona, y seria falta molt gran al parer meu que de escriure se deixás. No he volgut escríurela en llengua Castellana, per no mostrar tenir en poc la Catalana, y també per no valerme de llengua estranya pera defensar y llustrar la naturaleça propia, que es la principal intenció de mon treball: ni tampoc la he volguda escriure en la llatina perque no pareguera ser tant generalment tractada y entesa per los de nostra nació com yo vulguera, per honra y contentament dels quals se es escrita; ab tot van en ella tocades algunes autoritats llatines escrites per gravíssims Autors per no ferlos perdre la finor y propietat que ab sí porten ab aquella copiosa llengua, que no les entenguen los que no son llatins, nols será empero impediment per al entendre la obra en lo demés. Ham paregut dirigirla á V. S.ª per creure que per dos principals coses li será agradable lo servey: la primera, perque M.n Guillem Ramon de Moncada predecesor de V. S.ª fonch la principal part de la conquista de Tortosa; la segona, perque fonch lo mateix Moncada y sos succesors, señors de la mateixa Tortosa, fins en lo temps del Rey en Jaume segon; y així que tractantse de Tortosa, necesariament se ha de tractar y fer memoria del valor y gloria del nom de Moncada de qui vuy es V. S.ª lo cap en tota la Corona de Aragó; y per so ab raó puch creure que li será, com li dic, agradable lo servey. Suplique á V. S.ª sia ser-