Pàgina:Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa (1877).djvu/34

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


 D. P. Ambició de regnar que tenen que en los homens sol eser tant exesiva quels trau de lota regla y de tot juhi, y finalment los torna com á rabiosos.
 F. No veieu que vol lo Papa cobrar aquell reyne pera tornarlo á la Iglesia de qui diu ell que era?
 D. P. Aqueix será pensen ara son intent, pero no lo de sos parens, que aprés de vingut á la má del Papa lo reyne puig ells lo pensen governar aturarlos tant pera sí que ja entre ells está fet aixi lo compte y encara també les parts com en temps del Papa Clement.
 F. Jesuchrist nos dom lo reyne que menester y es que sols ell pot y anemnosne á misa que ja se acosta la hora.
 L. No ya que tenir cuidado que falte misa que dende les 7 hores fins á les 11 ni ha en Santa Candia continuament, pero podemnos pasejar per la Seu y veurá lo señor D. Pedro lo que novament ses obrat en ella.
 D. P. Gran devoció dihuen ques té per avuy en tota esta terra á eixa devota Santa Candia.
 F. Si cert y no sols en esta terra mas en quasi tota España que de Castella y de altres moltes parts envien pera mides de esta gloriosa santa pera curar de varios mals y especialment de porsellanes, y ab gran raó, perque vehuen al ull quant grans y quant contínuos miracles es Deu servit fer per la intercesió de ella en benefici dels homens lliuranlos de tan lletjes malalties.
 D. P. Cosa notable es aqueixa Seu gracies á Deu per tal joya com tenim, si Deu me salve que es magnífica obra aquesta, ó com está autorizada y devota ab los alabastros.
 F. Parli bé á V. M.
 D. P. Si per cert que ab veritat es una de les mes ben fetes Iglesies que jo he vist y si acabada esta obra será aquest un aseat Temple y parme que están millors estos alabastres que los vidres.