Pàgina:Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa (1877).djvu/45

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


per só que causa calor y la calor digistió y la digestió sanitat.
 D. P. Mas es fort cosa la del Sr. Libio que may se burla en donar de menja, dicvos de veritat que será forzat entrar de así avant cosa cotada ab aquest home.
 F. Diu la veritat lo Sr. D. Pedro y entre Amichs no seria menester tanta demasia ni per má vida ab ningú, perque lo demasiat menja destragua lo ventrell, debilita lo gust y daña la bosa.
 D. P. Aixó de la bosa es de catalá.
 F. No está mal tenir compte ab tot perque diu lo refran que mesura dura á despich de mala ventura.
 L. Mas no se yo de que donau, señors, vosaltres culpa, que si lo joch he perdut será per carta de menys y no per carta de mes.
 D. P. Prou sap lo meu ventrell la veritat de aixó, ara dicvos (tota manera de llagot apart) que no trobe en la nació Catalana la miseria en lo donar de menjar que tot lo mon publica, que cert en totes les parts aont jo anat en Cathaluña no me an donat á mí ab gran abundancia y lliberalitat per molt poch me han conegut y tinch entés que tenen ells asó per tan ordinari com lo respirar.
 F. Es molt gran veritat dons si veien com hu fan ab algun Cavaller que segueix ab quadrilla es gloria de veurer quant alegra y quant dessimboltament fan lo servei y donen lo menjar y asó no sols als molt coneguts y amichs mas als que casi mai han vist: Yon tinch feta de aixó experiencia tant com qualsevol.
 L. Les tantes bandositats que en Cathaluña tots temps y sol haver les fa de tal condició y á les vegades també triunfen per forsa.
 D. P. També mo crech, digaume señor de aont ha pres fonament ó principi aquell proverbi ó refran que per denotar miseria se sol dir par que sia taula de Barce-