Pàgina:Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa (1877).djvu/46

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


lona que en certa manera par que se diga en perjui de tota Cathaluña.
 F. Señor, de aqueix refran ó proverbi abus ne han fet los maliciosos que en la real veritat no ses introduit per denotar miseria sino per denotar molta abundancia, mas perque los de Barcelona son tinguts en opinió de gent que te gran compte ab la moderació y estalvi, lo que ab tota veritat parlant yo no puch diro aixi ans bé he trobat pera mí tot lo contrari en ells, se ha vingut á creurer que lo refran fonch introduit pera denotar miseria.
 D. P. Sapiam dons com es aixó que denote abundancia y entengam per mercé aquell cuento.
 L. A la veritat si de real se prenia seria molt llarga, ma, pera dar gust proposi sols diré que aquesta taula de Barcelona se diu perque en Ramon Berenguer, Compte de Barcelona tercer de aquest nom, per solemnizar la entrada de Matildis muller del Emperador Enrich segon de aquest nom que á Barcelona venia pera visitarlo, com per un agraiment de la tan bona obra que li havia feta de deslliurarla del fals crim de adulteri de que era estada acusada, maná posar taules desde lo Castell de Moncada fins á Barcelona que seria espay de dos llegües y manales totes furnir de totes viandes y de tans preciosos vins com á la taula aont menja la mateixa Emperatriz y de aquesta tan gran abundancia y estrañísima lliberalitat, á prés fonament lo refran.
 D. P. Be me agrada, aixó será sens falta mas que de refrans y quant sentenciosos se troben si parlen en Cathaluña, cosa estraña es y políticament se pot viurer ab ells, com ab los consells de Aristótil y de Tuli no lo y cal llevar que cert ella es una gentil nació la Cathalana, valerosa y molt sabia, si bé que per avuy també se está arrimada com ho está la aragonesa y valenciana que estos castellans so beuen tot.
 L. Señor nom maravell que son molts y mes podero-