Pàgina:Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa (1877).djvu/49

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


mería, que fonch en temps del Rey D. Alonso de Castella octavo de aquest nom; lo Compte de Barcelona Ramon Berenguer quant la feu que casi nos tocá lo Rey, la ciutat de Cuenca, lo Rey Alfonso de Aragó, el segon, á soles la conquistá per fer plaer al mateix D. Alonso octavo Rey de Castella, la gran batalla del Muladar que fonch prop les naves de Tolosa, ab lo consell, esfors y valentía del Rey D. Pedro de Aragó, primer de aquest nom, aquí los aragonesos dihuen segon, la guañá: y la altra batalla no menor que la pasada, que fonch en temps del Rey de Castella D. Alonso onsé, dit lo sabi, contra los reys de Bellamam, de Bugía, Tarcis y de Granada donada prop la roca del Cervo ab la valentía del Rey D. Pedro de Aragó tercer de aquest nom á quí los de Aragó dient quart, se guañá que li embia á D. Pere de Moncada ab deu galeres molt ben adresades que no sols lo serviren ab gran valentía y destreza en la mar, mas saltats en terra foren la principal part de la victoria y en la presa de Alger que era feta per lo mateix Rey D. Alonso, aquest mateix Rey D. Pedro fonch lo que mes si señalá.
 D. P. Nom par ques llig en la Istoria de aqueix Rey que ell mateix hi anás en Persona.
 L. Diego de Valera que es castellá escriu y no hu escriguera per ser en nostre favor si així no fora y finalment lo regne de Granada que com sabeu es estat tot temps com busca un ull al regne de Castella, jamai ses pogut conquistar fins que lo Rey de Aragó D. Fernando segon hi ha posat les mans y la jornada de les Indies del mar Occéano que Christófol Colom, genovés, comensá aprés acabaren Ferrando Cortés y Francisco Pizarro á la próspera fortuna del mateix Rey D. Fernando de Aragó per manament y orde del qual se comensase á de atribuir no gens als castellans.
 D. P. Está molt ben tocat tot y es cosa aqueixa molt de ponderar, mas no hu entench Yo aixó que dieu que