Pàgina:Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa (1877).djvu/51

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


estos castellans, dichvos que yo no hi se pendrer paciencia majorment com los veig unes afectacions tant descomedides que no tenen par y asó no sols en paraules mas també en escritures: Sino mirau lo que te escrit Juan Sedeño en lo Sumari dels Ilustres y veureu que no han tingut empach de fer memoria de alguns reis de Castella, que pera qui sap lo que pasá par mes burla que altra cosa y per la honra de sa nació fora millor deixar de ferla: Avia de considerar que allí segons lo propósit seu no se havien de posar los reis per eser reis mas per ser Ilustres y també ha fet altre que pera umplir y allargar lo número de castellans en aquell Sumari á embutit obres de persones particulars que pareixen rondalles ó rialles, y per altra part per no donar gloria ni honra adalgun español que no fos castellá, a disimulat les obres dignes de memoria de molts reis particulars de España y especialment de la corona de Aragó y Comptes de Barcelona que no sols eren yguals als mes señalats reis de Castella, pero encara segons ma opinió los foren de conegut avantatje.
 D. P. Per ventura no fá memoria sino de sols los castellans, per lo que haveu dit que ells á soles creuen ser en la mon.
 L. Que sí Señor per mes de dosents fá memoria de diferentísimes nacions y de molts cert ab gran raó y de altres ab molt poca.
 D. P. Qui foren señor per vostra vida aqueixos reis y Comptes de qui os par que devía fer aqueix home menció que no la feta.
 L. O Señor foren tants, que á volerlos jo contar ara seria mes pesat que aquell Sedeño descomedit.
 D. P. Digáunosne alguns, los que mes prest os vindrán á memoria y bastará pera coneixer si tal serán, lo descuit de aqueix castellá.
 L. Yo hos ho diré puig així me manau, primerament