Pàgina:Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa (1877).djvu/53

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


mera vegada, la qual los Genovesos y Pisans aquí lo Compte la deixá acomanada tornaren als moros per serta suma de diners, sojuga de Valencia, Tortosa y Lleida los quals en tots los dies de sa vida li feren trent, feu també aquella nobilísima hazaña digna de inmortal memoria y gloria pera tota España y molt en particular pera nostra Cathaluña de deslliurar per batalla de sola sa persona á Matildis muller del Emperador Enrique segon com ja hos he dit de fals crim acusada deixant mort en lo camp lo un dels acusadors y feu rendir y desdir al altre de tot lo que contra la Emperatriz havia publicat.
 D. P. Y com se vingué á trobar lo Compte en aqueixa jornada?
 L. Ell vulgué anarhi adredes de así de Cathaluña, sols pera fer esta tan Santa, tan pía y tan valerosa obra, y aná ab sols un compañ ques deia Beltran Rocabruna de Provensa, perque sabia ya que los acusadors eren dos; lo qual Rocabruna la nit abans de la batalla, va tenir noticia de la valentía del acusador, se ausentá de manera que, ya mes aparegué, deixant lo Compte en mig de la necesitat; pero per só lo valerós Compte no desmayá un pèl, ans com dit he, combaté virilment, fins alcanzar cumplida victoria.
 D. Ρ. Maravellme com lo Compte compongué tal cosa, sens tenir seguritat, ó certinitat, si lo crim contra la Emperatriz imposat passava en esser ó no, perque ya veeu quant importa en semblans cosas tenir bona querella.
 L. Sant, la tingué aqueixa certinitat, molt cumplidament.
 D. Ρ. Y cóm?
 L. Ab la mes gentil y graciosa maña que mai se ha oida y fonch de esta manera, que ell se fingí ser religiós home de molt santa vida, perque fonch informat, que la