Pàgina:Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa (1877).djvu/61

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


Princep siam poblats en tan gentil terra, obligació tenim de fer singular memoria de ell.
 L. Y en la veritat ne fem poca, yo bé digué un dia als procuradors y Concell de esta ciutat, que devien manar posar una bella figura de bulto ben fabricada en lo cap de la Sala del Concell per tenir en memoria y á la vista de qui tan bé nos ha fet.
 D. P. Seria una cosa molt ben feta, que Barcelona figurats de tots los comptes que son estats Señor de ella fins al Emperador, bé poria, donchs, tenir Tortosa la figura del qui la tragué del poder dels sequasos de Mahoma.
 F. Quans anys há ques conquistá?
 L. Ella se conquistá en lo any 1148 á 30 del mes de Desembre, vespra de San Silvestre, y ara correm lo any 1557, haurá á bona fé, ya que fonch treta de poder dels moros 409 anys.
 D. P. Guanyás ab molta dificultat, y se tardá molt á guañarla?
 L. Dificultat gran lay agué, y pasárense notables actes de guerra, perque los moros se defensaren bravíssimament, y aprés que perderen la ciutat, se reculliren tots y ab totes ses robes en la Suda, y de allí los tragueren á forsa de armes sis mesos aprés que fonch posat lo siti a la ciutat, que lo primer de Juliol del any que tinch dit, entrá la armada del Compte y dels genovesos, que eren 73 galeres, y entre naus y altres baixells de diverses formes 260, y dos dies aprés, se posá lo siti.
 D. P. Que aquix la Suda era algun quartel de la ciutat, que fos mes fort que lo restant?
 L. No, Señor, als castells que ara son, deyen la Suda, que pera llansa y escut de que allavons se husaven, eren cosa molt forta.
 F. Donchs com la prengueren á forsa de armes?