Pàgina:Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa (1877).djvu/60

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


que nosaltres no som verdaders españols; no mirant los pecadors benaventurats quant gran engany reben y quant ignorant son y quant segos de enveixa y malicia van que aquesta provincia no sols es España mas es la millor España, y en tot temps y per totes les nacions que así son arribades per tal tinguda si prenen los temps mes antichs quant se digué España Celtiberia invictísima gent y en tot estrem belicosa, si en lo no tan antich quant se digué España Tarraconensis ó Citerior España una flama pe guerra contra y en favor de romans y foro la forsa y potencia sua pera domar les restants provincies de la mateixa España y altres fora de ella, si ara la prenem en lo modern temps, quína provincia española, per mar y per terra, ha fet millor mostra de sí que aquesta que es vuy la Corona de Aragó, y especialment nostra Cathaluña, y asó es tan clar y notori, que no hi ha home que gens llegit sia, que ignore ni tampoch hu ignoren los castellans mas per no donarlos lo que es nostre, no sols hu volen ignorar, mas voleno negar, ara Dèu sap si son causa ells de molts mals que no serien en lo mon si ells no fosen, mas miran lo que ara han fet en Ostia que aprés de averla guañada los españols la han tornada ab traició dos capitans castellans al Papa: Aí, Señor, si tot ho vulgués dir com hu sé, com vos mostraria clarament, que totes estes diferencies que vuy som entre lo Papa y lo Rey D. Felip, les han causades castellans; mas deixemo, que no fa dir tot.
 D. P. Lo millor será, que tampoc no se acabaria segons es molt lo ques poria dir.
 F. Señor Livio, donchs, que aqueix Compte que casá ab la Petronila, conquistá aquesta nostra ciutat de Tortosa?
 L. Aqueix mateix.
 F. Gran plaer prench, que de la ma de tan gentil