Pàgina:Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa (1877).djvu/59

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


guesen envestit, la victoria en poder de D. Felip restava?
 D. P. A la veritat yo he oit dir que D. Hugo fonch tot temps desasortat en lo que emprenia.
 L. També mes he ohit dir yo; mas als mateixos castellans que li tenien enveixa mortal, y ja que així vullam nosaltres creurer, també no per çó deixa de ser ell lo mes prudent capitá, astut, animós, esforsat, y de gran consell en pau y en guerra, que fonch en son temps y ninguna cosa de les que convenian á un bon capitá, deixa ell de fer y de advertir en lo que emprenia; si aprés, empero, li sucsuhia mal la obra, no era culpa sua, que com sabéu, en la ma del capitá está ordenar i proveir bé la batalla y en sola la de Dèu está haver la victoria y asó es lo que católicament havem de creurer, los gentils la prenen per altra via que á sola la fortuna atribueixen estos bons succesos y així ab tot que no li fos próspera la fortuna á D. Hugo, mas pera la proba de son valor no es menester sino mirar lo principi y lo fi seu. Ell ixqué de la casa de D. Pedro de Moncada, son pare, que era lo Castell de Aytona, y ab sols 100 ducats y dos criats ab un cavall y un quarta perque de mes cosa nol pugue valer son pare y quant morí tenia 24 mil ducats de renta y ames de asó era virey de Nápols y Capitá General en Italia y Africa per lo Emperador y Rey D. Cárlos nostron Señor, lo qual solia dir quant alguns castellans denigraven les obres de D. Hugo, que cierto él fue en prudencia, saber y esfuerzo muy singular capitan y valeroso quanto á otro de su tiempo; y per so podeu ben creurer que tot lo que sobre asó andit son rabies y enveixa pura que de nosaltres tenen perque ens vehuen en mes llibertat que ells y així voldrien desfernos si puguesen de tot, y par los quels fem tort com nols adoram y que pensau, Señor, la major part dels castellans gosen dir públicament que aquesta nostra provincia no es España y per so