Pàgina:Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa (1877).djvu/58

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


fonch fet lo socorro dins trenta dies aprés de averlo demanat lo Rey.
 D. P. Aixó tinch yo per imposible.
 F. També estava yo en lo mateix, mas Fra Gaubert Fabricio de Vagat, Crónica de Aragó á quis dona molta fé ho afirma, y encara dien que ab manco dies se doná lo socorro.
 L. Cert aixi pasá com ho te dit lo señor Fabio, y per só y per altres infinites coses que la nació nostra en aquella jornada restá en aquella ciutat de Nápols singular renom de cathalans, y la rua Catalana: Tornant á mont propósit sobre coses de castellans posa també en aquell Sedenyo ya nomenat en memoria un Cavaller castellans perque tiraren un dart al toro, y volse oblidar de les singulars asanyes y obres de infinits Cavallers de la corona de Aragó, que en tot temps hi ha agut y ara modernament de D. Ramon de Cardona y de D. Hugo de Moncada que son estats iguals al millors Capitans de España, que sens treball ni revolució de llibres, podia tenir noticia de les obres sues, y tant bé ses volvut oblidar de les dos empreses de D. Felip de Cervelló en lo socorro de Milá y aprés de Pavía, que tan gloriosament acabá y á tal conjuntura que les dos Ciutats se perdien si aquest socorro faltara.
 D. P. Será per ventura per no fer memoria del Capitá castellá ab lo D. Felip per companyó que nol volia seguir en la entrada de Pavía nil seguirá, sino casi compellit per forza.
 L. Poria ser culpeu á veu plena á D. Hugo de Moncada ques perdé per mal consell y per demasiada arrogancia, y asó dieu per cobrir la gran falta de fé poca y bondat que allí tingueren dos castellans Capitans de dos Galeres de les que D. Hugo portava que es cosa certísima y molt notoria que si estos no haguesen girat, ó si ha-