Pàgina:Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa (1877).djvu/63

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


 L. Que maravella, sobre un elefant posaren los romans y cartaginesos 40 homens, y sobre enginy de fusta, quel podien fer tan gran com volien, nos podian estar trescens.
 D.P. Lligse, que en la presa de aqueixos castells se señalás algun cavaller?
 L. Les coróniques del Compte Ramon Berenguer, tracten, que Mosen Ramon Guillem de Moncada, y mosen Pere de Semanat, foren los primers que saltaren en la murada, y per só guañaren corona mural, per lo qual los doná lo Compte, aprés los dos dels tres castells, mas la Corónica dels Genovesos, que de la presa de Tortosa y Almería tracta, diu, que la Suda nos prengué á forsa de armes, sino á partit de esta manera, que com los moros haguesen perduda la ciutat y se foren recullits en la Suda, embiaren á demanar socorro á tots los altres moros de Valencia y de Aragó y encara de Chatalunya, que també ni havia molts, y com aquest socorro encara que ofert los fos no venia, y los christians no paraven de combatrels contínuament y ab gran porfia, deliberaren tractar aquest partit; so es, que si dins 40 dies nols arribava lo socorro, que esperaven, ells donarien los castells de la Suda al Compte, ab que tots los moros que sen volguessen anar á viurer en altres parts no puguesen eser detinguts, y para major seguritat de asó, donaren los moros en rehenes 100 persones de entre ells principals al Compte, y com lo socorro que esperaven may vingué, donaren los castells al Compte segons estava pactat; asó conta, com he dit, la Crónica dels Genovesos; no sé qual opinió tinga per més segura, bé que quan la presa de la ciutat tots concorden que fonch á forsa de armes, la Crónica del Compte, que de esta jornada parla mes llarch, diu que quatre cavallers igualment guañaren corona mural en la presa de Tortosa perque jurbs la asaltaren