Pàgina:Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa (1877).djvu/67

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


 F. Mas illustríssima poden dir molt cumplidament, així en calitat com en cantitat; pero aqui está lo Sr. Livio, que usabrá crech per lo que haurá llegit y oit.
 L. Es cosa molt serta, que la casa dels Moncades es estada molt noble, no sols pera Cathaluña, pero pera tota España y Fransa, de la qual son eixits en tot temps senyalats y molt principals capitans, y homens de govern, y en la Esglesia així mateix han tingut molt importans Prelatures, y també en la Casa Real principals llochs y autorirat, no ya que dubtar.
 D. P. A bona fé, per avuy encara está ab gran onra y reputació.
 L. Si está, pero á respecte del temps antich, porem dir que casi no es res; bo estaria per vida mia, deixém de tractar de la Calitat, que tos temps es una mateixa, pero en la Cantitat, vull dir lo que toca al estat, es ara casi no res, á respecte del que solia, y com que vè á prime la Casa: Eren los Moncades Señors de la Baronía de Moncada, y ab ella de Granollés, y de casi tot lo Vallés, eren Comptes de Ampuries, Vescomptes de Castellbó, Varons de Llagostera, Señors de Tortosa y Fraga, y molts altres castells de Cathaluña: foren també Comptes de Foix y Princeps de Biarn en Fransa, y mes avant tenien en Cathaluña passats de doscents y cinquanta gentils homens feudataris, ó per castells, ó per viles, ó per cases forts.
 D. P. O cosa per cert admirable, y de totes eixes terres, que haveu señor nomenades poseeixenne per avuy algunes los Moncades?
 L. Ninguna, sino sols un número poseeixen vui de son antich patrimoni.
 D. P. Y lo que té ara lo Compte de Aitona no será tampoch de aixó?
 L. No, lo que té pera vui en Cathaluña, portá en dot doña Gostansa de Aragó, filla del Rey en Pere primer