Pàgina:Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa (1877).djvu/71

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


 D. P. Cóm no?
 L. Així es com dich, perque primerament doná als genovesos la tercera par de la Ciutat, y lo altre ters doná, com ja os digué, al Moncada y á la religió del Temple que també li ajudaren principalment en aquella empresa doná lo darrer ters; sols deixá de donar á Mn. Guillem, Sr. de Monpeller, lo qual era un dels magnats que en aquella conquista se trobaren perque ell no vulgué res que sols vingué allí per fer valer al Compte de qui era parent y per lo Compte vullgué que á memoria y honra de mosen Guillem restás en Tortosa lo pes y la mesura de Monpeller com per avuy la tenim: doná també á Berenguer Piñol que era criat del Compte lo lloch de Costumá; doná á Bernat Betlloch lo lloch de la Aldea que está davant Amposta; doná á Guillen Sunyer, que era Camarllench del Compte, lo castell de Camarles: á... Copons doná á Godall y á molts altres gentils homens y ciutadans doná també altres honors dels que per avuy son en lo terme de Tortosa molt importans, finalment doná als ciutadans de Barcelona per lo molt y bé que en aquesta jornada lo havien servit, privilegi pera portar Cadena de Or y espasa y esperons daurats y pera poder combatre á cavall, y que se haguesen de defigir dels ans de damnificarlos com se fa ab los cavallers.
 D. P. No curen de mes ab gran rao feien mes del que podien los homens en aquell temps puig no perdien en honra ni en profit res del que feien y los Princeps se regien més per la rahó que per la afecció que ara si no sou privat del Rey, ó molt Amich del privat, així podien fer més hasañes que un César que no os ne bufarall en lo ull.
 F. Los genovesos, señor, vingueren á sou ó per bona amistad?
 L. La Crónica del Compte diu que á sou, la dels genovesos diu que per bona amistad y per servey de Deu;