Pàgina:Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa (1877).djvu/80

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


á la que ya estaven pera entrar, los hixqué al encontre un Romeu que estava asentat al portal lo qual combatí ab los moros ab tanta virilitat y furia, quels feu retirar y posar á tots en fugida, y era asó en la ora que los altres moros ya eren també arrencats del Camp.
 F. Yo també tinch moltes vegades oit aixó de Romeu mas no sabia en que jornada acontengué.
 L. Ni yo tampoch ho se masa de cert ni menys tinch molta seguritat del que he dit, pero diuse que passá aixi, y aquesta es la pública veu y fama sens contradicció alguna y també que veem al ull la figura de aquest Romeu posada en lo portal aont estava asentat, quan los moros estaven pera entrar, esculpida de bulto, la qual diuen, que fonch allí posada pera perpétua memoria de aquest miracle, y lo portal pera vui se diu lo Portal del Romeu.
 D. P. De manera que lo Cel y la terra se havien units pera la restauració de esta ciutat, que se seguí Señor aprés?
 L. Fet asó per una part, trobanse ya lo Compte en Ramon Berenguer desocupat per altra, vingué desde Lleida assí á Tortosa per un desculparse y descarregarse del oblit que havia tengut, ó de com aixi havia derenclits los de aquest poble en no socorrerlos en tan urgentísima necesitat, ya que fonch al Portal, á la fé tancárenli los ciutadans la porta molt gentilmen.
 D. P. O, que bona seguida per vida de tot lo mon, que fonch aqueixa una cosa molt donosa.
 F. Ara vinch á coneixer, que som de mes valerós pares que yo pensava, y que devem ser mes mirats en coses de valor y virtut.
 L. Plaer prench señor Fabio que comenseu á regoneixervos y á donarvos del cas, y si esperau encara oireu mes, mas duptem que pres nous oblide, puix no ja profit