Pàgina:Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa (1877).djvu/88

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


guts á poblarse de nou assí persones tots de molta calitat, y es cert que del bras Real no si troben 18 persones caps de cases que porten lloch en la Diputació, y ni tenen com he dit 23. Y los militars essent tans, no ni tenen sino un: mirau com vá igual y justificat lo negoci.
 D. P. No repliqueu mes señor Fabio per mercé, que no podeu dir res que bo sia y acabe en assó esta práctica.
 F. No dich mes de assó, que ya son dos los llochs que allí tenen los militars, que Nofre de Lliori estos anys prop pasats, procurá que sen hi afegis un altre.
 D. P. Y á quil donaren?
 F. Lo mateix Lliori sel aturá.
 D. P. Aixi feu lo Especier de Tarragona.
 L. Rahó era que aixi fos, puig ell lo havia procurat ab sa justicia y porfía que no fonch poca.
 D. P. També vull dir yo, que será bé que ara procuren tots los militars de haver altres dos llochs per los oidós de Comptes, y será prou remediat y per millor dir remendat lo negoci.
 L. Al menys yo vull fer en aixó mos envits en les primeres corts.
 D. P. Digaume Señor es aquesta la casa de Doña Joana?
 L. Señor sí.
 D. P. Yo li porte besamans de una Señora gran amiga, y no sé si parenta sua, puijem per mercé á donarloshi puig som assí y ya será fet, y també que gozarem un poch de bona conversació, y de bona vista, que es molt gentil sort de señora aquesta y molt gentil dona y sol's yo molt gran servidor, que aprés porem tornar á nostra pratiga.
 L. Sia com V. m. mana.
 F. Anem que dia sobre pera tot.