Pàgina:Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa (1877).djvu/87

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


 L. Sí, Santa María, que aquells, perque no preníen sino lo que ya era seu, puig ab son arrisch y perill, ab la propia sanch so havien guanyat; mas aquest, fonch lladronisi fet ab mentira, que ans bé hi avia en Tortosa y ab la sua veguería, que tot si ha de compendre, tans militars com Reals y no se simés: perque tots los que dieu ciutadans, no son hábils pera tal lloch, y de aquí se segueix, que no haven ni tans de bons, com nia llochs, es forza, que sen han de ensacular de no bons, que es una gran inperfecció de tan autorisat Regiment; devia tenir lo Jordá ull y mirament adasó per la onra sua y dels semblans á ell, sino la volia tenir á la autoritat del consistori tan onrat y tan calificat, y al descárrech de sa propia conciencia, mes si á Deu será plasen temps vindrá que assó se adobará.
 F. No trobe señor Libio que tantes cases de militars hi aja en Tortosa, ni en sa veguería, com aixó, al menys no crech yo que les ores hi avia.
 L. Ya les ores ni havia moltes.
 F. Y quines eren per vostra vida, que trascordat ne s'tich.
 L. Era la casa de Pinyol, la de Icart, la de Garidell, la de Monrós de Abella, la de Proensal, la de Canader, y la de Despuig, aquestos son dins la ciutat: en sa veguería la de Siscar en Orta, la de Lliori en Gandesa, la de Eredia en Ulldecona, y la Guiot, la de altre Eredia en Batea, la de Castellbell en Flix, la de Vilanova en lo mateix Flix, la de Socarrats en Arsó, aquestos son los que ya les ores eren Señor.
 F. Perque entengau y pondereu quant es manifesta la calumnia del Jordá, que si de les que son ara vulgués fer memoria, moltes mes nia, que les que he nomenades, perque com sabeu molts se son armats cavallers dins la ciutat, y en la veguería, y altres que com he dit son ven-