Pàgina:Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa (1877).djvu/98

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


Anno a Christo nato M.D.XXXXVIII. ab urbe Dertosce Capta Mauris de bel. CCCC. Caro. V. Rom. Imp. Hisp. Rege Christopho. Depodio Anton. Dalmau Mich. Xiveli Conss. ob pub. hono. decretum est hoc opus.
 D. P. Aqueix nom Depodio en llatí será lo mateix que despres en romans Despuig.
 L. Señor, sí.
 D. P. Aqueix nom de Dertosa no será molt antich en aquesta ciutat, que yo he ohit dir y encara me par que hu he llegit en lo Tito Livio arromansat que havia nom Carteja.
 L. Alguns hi han cregut aixi pero han rebut gran engany.
 D. P. Cóm aixi.
 L. Jo hos ho diré: Los Geógrafos que han descrit á España fan memoria que hagué en los temps antichs en ella un poble ques deia Jartena, lo qual per discurs de temps, se digué Carteja y aprés Tarifa y perque no ya nom de poble vuy en España que adaques nom de Tartesia semble tan com aquest de Tortosa cregueren que Carteja que com he dit ans se digué Tartesia seria aquesta ciutat que ara se diu Tortosa: altres tingueren ques digué Turtula per altres pobles que en España se digueren Turtulos ó Turidetanos: algú hi hagut que ses refermat en dir ques nomenava Tulus y es Pere Miquel Carbonell y fundas en lo que escriu Pomponio Mella describint la Costa de España, pero ni ell sap bé arromansar lo vocable que per dir Tulus li diu Tulas, ni menys entengué lo que allí escriu Pomponio que ni pren á Tulus per Tortosa, ni es Tulus nom de ciutat sino de riu com clarísimament se colligis per lo que escriu lo mateix Pomponio, y aixi hu declara Calepino en lo vocabulari dels noms propis: les paraules formals de Pomponio, son aquestas: «Tarraco urbs est in his oris maritimarum opu-