Pàgina:Obras completas del doctor D. Manuel Milá y Fontanals - III (1890).djvu/218

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


 E lla destrants | per vos, majestat sacre,

 Ja veix reblerts | los carrers e les places
 Per vos mirar | d' innumerable gent,
 Genolls postrats | en terra prontament,
 Plorant de goix | no-y bastarán les masses
 Dels porters molts, | uxers, officials
 Cridant grans crits: | «Tirar, tirar, feu loch;»
 Del poble tot | així 'l gran com lo poch
 Cridant irá: | «O remey de tots mals,

 Prosper vos Deu | e la vida-us prorroga.»


 II. Romans fet per Joan Fogassot notari sobre la presó é detenció (fou á Saragossa lo dia 2 de Desembre de 1460) del Ilustrissim Senyor Don Karles príncep de Viana e primogénit d' Aragó lo qual fou fet en la vila de Bruselles del ducat de Brabant en lo mes de Febrer any MCCCCLXI.

 Ab gemechs grans | plors é sospirs mortals

 Sentí las gents | dolre-s per les carreres,
 Plasses, cantons | en diverses maneres,
 Los uylls postrats | están com bestials.
 Dones d' estat | viu estar desfressades
 Lagremeiant | e batent-se los pits,
 Los infants pochs | criden á cruels crits
 Vehent estar | llurs mares alterades.
 ¡O trist de mí | quin fet pot ser aquest!
 ¿De quant ensá | stá 'xi Barcelona?
 L' arm' ab lo cors | de cascú se rahona:
 Acte semblant | no crech may sia lest.
 Car de llurs uylls | diluvi gran depara
 D' aigua tan fort | que per terra 'ls decau.
 Ay! ¿que 's axó, | germans, dir me vullau?
 Tots estan muts | e guardant-me en la cara.
 Creix mon dolor | per tal capteviment,
 E de plorar | los fiu prest companyia,
 Molts esforçats | perden la homenia,
 E cascú diu | gemegant e planyent:

 O vos omnes qui transitis per hanc viam etc.


 III. «Obra feta per lo dit Joan Fogassot sobre la liberació del dit senyor primogénit: Infinits mals | divisïó ns' aporta» (Coblas croadas). Esta lliberació fou á 25 de Febrer y l' entrada triunfant en Barcelona (de