Pàgina:Obras completas del doctor D. Manuel Milá y Fontanals - III (1890).djvu/226

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

 Andreu de Boxadors que 'n un' esparsa se queixa de son oncle, segons apar, mariner «Com no tirá | la volta de Berut»; Mossen Cardona Prebere; Pere Dabella (d' Abella) que 's queixa d' una dona divulgadora de secrets: «Puix axi-t plau | ta bandera estendre»; Estanya que te en una cansó aqueixos dos bordons retronxats:


 Desventurat | e mal content d' amor

 Essén jo viu | vos dich que ja so mort;


 Mossen Bernat Estrús de Girona [1]; Figueras qu' escrigué uns «Lahors de sa senyora» que anomena en lo senyal «Font d' onestat» ab coblas de 11 bordons de 11 y de 5 sílabas y un' altre composició ab lo títol: «Obra de Figueras. Ab la sua oració» que comensa: «Temps ha que visch | peccant sens penedir» y diu aprés: «Segueix-se la oració: O sobiran Deu Creador;» y te 110 bordons de 9 y de 5 sílabas. Mestre Ferrando metje, escrigué una «Obra contra adversa fortuna ab la qual guanyá joya,» que comensa:


 Tal indispost | qual lo novell e tendre

 En la gentil | e pulida sciencia.....


y ab la següent tornada:


 Mare de Deu | pus de tot be cumplida
 Sou en lo cel | qui es bell consistori,
 Redressau tost | Barcelona afligida

 E no trigueu | en lo seu adjutori [2].
  1. D' aquest poeta, que segurament es de las derrerías del seggle, sols coneixem una mostra que hi ha en lo llibre dels Jochs florals del any prop passat (1864).
  2. En un paper separat trobam mes novas d' aquest poeta y de la composició: «Vers compost per lo gran phisic mestre Ferrando de Aerbe mestre en arts e en medicina, natural de la vila de Aora del regne de Valencia, e fou fet stant pestilent la ciutat de Barcelona. Es lo present vers scrit en una post ligada en les rexas del altar major de la seu de Barcelona. En lo peu del qual hi trobareu lo nom del Autor en quatre bordons composts e escrits per Pere Michael Carbonell, Archiver del rey nostre senyor e notari públich.» Carbonell que visqué á las derrerías del seggle xv y comens del següent compongué moltas obras en prosa catalana y llatina y traduí y allargá una «dansa de la mort» francesa.