Pàgina:Obras completas del doctor D. Manuel Milá y Fontanals - III (1890).djvu/227

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada. Gabriel Ferruix que feu una Requesta d' amor; Franci Guerau autor d' una «Obra feta per F. G.: Leor de la nobla dona Leonor de Cardona. Aqui porá | doncella virtüosa»: Johan Garau autor d' una «Obra de nostra dona;» En Dionís Guiot, notari de Valencia que feu: «Obra figurativa ab rims estramps en lahor del Rey;» N. del monestir: «Enamorats | planyeu tots e plorau;» Francesc Oliver que tragué del francés en catalá «La Requesta d' amor de Madama Sans Merci feta per Mestre Alain Chartier»: En Pastrana que feu: «Debat del cor e dels cors tot encadenat e unissonant»; En Simon Pastor; Mossen P. Puig cavaller que dona 'l nom de serventesch á un' obra que te 'l respós:


 Pus que bondats ne z abtesa
 No val tant com la favor,
 Vull servir tan gran altesa

 E pel mon cridar favor.....


seguit de 5 coblas de 8 bordons los dos derrers retronxats; Franci Johan Puentull que te una «Hobra feta per F. J. P. en lo consistori de Mossen Anton Captana lo que posá una joya á qui millor diguera en laor de la Creu animant los cristians a la croada»; á mes en te un' altre al mateix assumpto comensant quiscuna cobla: «Arbre molt sant.» En Ramis te un Lay en codolada de 2 bordons llarchs «Oiu de mi quanta dolor» etc.; Mossen Bernat Serra; Blas Sesellas que feu un "Deseximent e comiat d' Amor;» Urgell autor de uns villancets ó abbades (aubades?); Mossen Verdú; Vilagut; un poeta desconegut que feu uns consells á son fill en que parla de humilitat, lealtat, veritat, felonía... jutges, frares, reys, barons, cavallers, estudiants, que comensa ab una endressa á un Senyor de Moncada y va seguida d' un «Consell parlant en persona d' un pare al fill» en coblas derivativas, y un altre ó dos altres poetas desconeguts que compongueren una Dansa ó Goig de Santa Magdalena y altre de la Verge María: