Pàgina:Obras completas del doctor D. Manuel Milá y Fontanals - III (1890).djvu/239

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada. Miquel Stela. «Obre feta per Miquel Stela de Barcelona intitulada comedia de la sagrada passió de Jeshuxrist».

 Foch divinal | cremant del mas alt polo
 Encés d' amor | infús a poques Muses
 Auxili prech | d' aquel primer Apollo
 Que m' illumin | les forses molt confuses
 En poder dir | lo que desig escriure,
 D' un rey molt gran | vingut per amor pobre
 La mort del qual | a nosaltres descobre,
 Hun clar camí | que-ns don' eternal viure.

 Veja-s un altre cobla molt ben feta que 's pot comparar ab las que sols mitj seggle mes tart se feren en la poesía castellana.

 Ell es lo gran | artiste de la vida
 Aquí los vens | e mon tot obeeix;
 Ell es lo Deu | que tot l' univers cride
 A que l' infern | terrible revereix;
 Ymnes cantant | d' aquest sant patriarcha
 L' exércit gran | que viu d' angels venir,
 Lo trist palau | de Plutó feu obrir
 Dient axí | lo divinal monarcha...

 Hi ha tornada y endressa á la Mare de Deu.

 Lo comanador Stela, diferent de Miquel, te altres dos obras espirituals.

 Pere Villaspinosa notari, arribá al comensament del seggle xvi. «Salve Regina feta per lo discret En P.V. notari de Valencia: la qual ell mateix pera honor del loable consistori lo dia que-s publica la davall escrita sentencia de la damunt dita joya de les lahors de la Verge María aquella spandí e publicá...»
 També te uns goigs á la Concepció de Nostra Senyora.

 Fenollar, Joan Vidal, Verdanxa, Villaspinosa, Miquel Stela, «Questió moguda per Mossen Fenollar