Pàgina:Obras completas del doctor D. Manuel Milá y Fontanals - III (1890).djvu/240

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


prebere a Mossen Joan Vidal prebere a 'N Verdanxa a 'N Vilaspinosa notari, la qual questió es disputada per tots e sentenciat per Miquel Stela.»
 Fenollar Veure

 Per tal que lo mon | en tals fets huy sia
 No prou favorable | past es singular,
 E vist que d' amor | se parla tot dia,
 De quatre luquets | saber yo volria
 Qual mes la encen | e la fa doblar.
 Yo dich que lo Veure | que mostra carrera
 A tot quant aprés | se dona combat;
 Mossen Vidal veig | del Grat fa bandera;
 Verdanxa l' Entendre | diu que la prospera,
 E Vilaspinosa | defen Voluntat.

  Los altres tres defensan la seva opinió y tots quatre replican quatre vegadas, sempre ab rims unissonants. Fenollar te «conclusió ab electió de jutge» Demana sentencia de Corella y tots l' aceptan ab grans alabansas del mateix. Fenollar fa la presentació del procés al jutge. En fallensa de Mossen Corella prenen nou jutge que es «un altre Stela». Presentan lo procés al jutge Miquel Stela en una codolada. Segueix la sentencia donada per Miquel Stela y encara s' allarga mes la obra seguint altres termes judicials.

 Romeu Lull fértil poeta barcelonés era conceller en cap quant morí á 14 de Juliol de 1484. Fou soterrat ab molta cerimonia. Trobava en catalá, castellá, italiá y encara sembla que poch ó molt en francés: alguna de sas obras es endressada al Duch de Cardona y en un' altre castellana respon al Comte d' Oliva.

 I. Resposta de Romeu Llull a tres cobles del Senyor Compte d' Oliva qui mes loaria e millor la S

ra

Na Francina Rossa metent per joya un diamant, responent per los mateixos rims:

 Comte senyor | puys virtut es la rama
 E de son fruyt | pren tema mon scriura, etc.