Pàgina:Obras completas del doctor D. Manuel Milá y Fontanals - III (1890).djvu/262

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


comte de Barcelone e de Muntpesller: e de molts de sos descendents. Feta per lo magnifich en Ramon Muntaner... Ara nouament stampat [1] en Valencia EN CASA DE LA VIUDA DE JOAN MEY FLANDRO. 1558. — Lo titol del Sermó es: Recomta lo sermo que yo Ramon Muntaner tramis al senyor rey per lo passatge de Serdenya e Corsega per raho de conseyll donar al senyor infant Nanfos, o al menys a fer recordar de totes coses.

2.a Lo mateix titol general fins al nom del autor... En Barcelona en casa de Jaume Cortey, Librater, Any 1562. Lo mateix titol del sermó (R. per Ramon?). En quant á aquesta obra versificada segueix també XIa, 5, sau bo per saum bo; 15, faes per fes. Les demés diferencies son simples erros [2].

3.a Mr. Buchon afegi á sa primera traducció de la Crónica lo text original del Sermó, ab tres variants poch afortunades [3].

4.a Cronik des edlen En Ramon Muntaner, herausgegeben von Dr. Karl. Lanz. Stuttgart, gedruckt auf Kosten des literarische Vereins. 1844. La edició de Valencia, menos algunes cosetes que semblen voler ser correccions: IIIa, 20, sel vazent per selvarent; Va, 20. gaug per guauc. Me he servit d'aquesta edició que crech exacta copia de la de 1558 per lo Sermó y demés cites de Muntaner.

5.a Crónica catalana de Ramon Muntaner, texto original y traduccion castellana, acompanada de numerosas notas, por Antonio de Bofarull. Barcelona, imprenta de Jaime Jepús, 1860. En lo Sermó segueix ab poques modificacions lo text de Lanz (corretjeix presta prayll en prest aprayll), donant en nota una variant y un vers de B [4].

  1. S'enten: estampat suara; no que siga nova edició.
  2. Se troven en IIa 2, 2; 3; 8, 2; IIIa, 15; IVa, 1, 2; Va, 10; Va 5; VIIa, 5, VIIIa, 12, 2; IX, 2; X, 13; XIIa, 13.
  3. V Lanz, p. 290 a 291.
  4. En la traducció del segon vers admeté la variant de A.