Pàgina:Obras completas del doctor D. Manuel Milá y Fontanals - III (1890).djvu/263

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


Lo text de C (edició de Valencia y de Lanz) correspont, ab una ortografia mes regularisada, moltes vegades á A. y no poques á B. Manquen los versos Ia, 9; IVa, 12; VIIIa, 5. Te coses propies que la major part semblen mal enteses ó mal corretjides: Ia 2 genentull per gui nantull; 5 perdo per do; IIa, 15, pert per perdet; IIIa, 14, Fos en la vostra gent per Es en, etc.; IVa, 55, alegrar per allegar; VIIIa, 16, e sa ma com es dit per es a maho mes dit. Vist aixó se podria creure que l'editor de Valencia feu una tria de A y B, introduhinthi algunes males innovacions. Pero per altra part aquest sistema eclectich es propi d'un editor del segle xvie? [1]. Ademés hi ha alguna cosa bona que no pogué traure de A y B y no es probable que inventás ó adivinás: IIIa, 12, quasi com prest aprayll dona bon sentit [2]: 9, 2, e guaill sembla millor que agual de B; V, 8, guets es preferible á quets; V, 9, poguessen dona al vers la bona mida; XI, 2, crech que setray de C es la bona llissó [3]. Per tals consideracions, lo mes probable sembla que l'editor tingués á la vista un original desconegut, lo qual, com tampoch se ha de creure que fos eclectich, no podia ser fill de A y B, devent ser pare d'aquets lo mateix Ms. desconegut ó altre semblant [4].

No don de C mes que les variants mes importants, perque qualsevulla pot consultarlo en les edicions.

D. Traduccions. Deixant apart una castellana antiga, la qual existencia sembla molt duptosa [5], se coneixen les següents:

  1. Es veritat que dona la variant del any 1325 et 1335, mes aixó no basta per provar l'eclectisme.
  2. Que la correcció no es del editor, sembla provarho lo ser mal escrit presta prayll; mes aixó podria ser erro d'estampa.
  3. L'edició, en lloch d'un setray, porta d'on se tray; lo qual sí que no pot ser erro d'imprenta, perque denota l'intenció de donar un altre sentit.
  4. Pera tractar ab major pes aquesta qüestió, fora necessari haver estudiat la Crónica entera en totes ses versions
  5. Per aquest punt y per les dues traduccions senyalades ab *, V. A. de Bofarull, Crónica, Prólogo.