Pàgina:Obres completes IV - La tradició catalana (1913).djvu/247

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


e a voler aytant es menys termenat son apercebiment, que no es l'apercebiment del home que ha poch de memoria e poch d'enteniment e poca de voluntat a remembrar e a entendre. Acabat, Senyor, ple de misericordia e de douçor, en axi com l'apercebiment huma es fenit e termenat a les coses sensuals e en lurs obres, en axis, Senyor, es fenit e termenat en les coses entelectuals. Car aytant com es gran, Senyor, la memoria del home e l'entenement e la volentat, aytant es gran son apercebiment car part los termens de la memoria e del enteniment no pot esser l'apercebiment. E on com nulla memoria de home, Senyor, no pusca remembrar totes les coses que son, null entenement no les pot entendre, e perque la memoria no les pot totes remembrar, ni l'entenement no les pot entendre, per asso la volentat no les pot totes voler, on per so car aquestes tres virtuts son, Senyor, en axi termenades per asso es significat e demostrat que home no es poderos de apercebre ni de saber totes coses. E on per so, senyor, com l'anima del home a ses virtuts e son apercebiment termenat, per asso hom ignora ley dels angels, e dels demonis, e de les animes, e no pot saber ni apercebre lur esser qual cosa ni que sia en essencia; on aquesta ignorancia es, Senyor, per rao de la termenacio de la memoria e del entenement e de la volentat que no poden usar de tot so que es en l'esser de la substancia entelectual. Gracios senyor sobre totes les gracies, bo sobre totes bonees. Com home, Senyor, no pusca apercebre tota la essencia de la substancia entelectual, per asso defall hom a percebre tota la totalitat de les obres que son fetes entelectualment, car en axi com l'apercebiment del home es termenat en la substancia entelectual, en axi se conve de necessitat que sia fenit e termenat en les obres de la substancia entelectual. E on com null home no pusca entendre ni saber que es angel, ni demoni, ni anima, per asso no pot apercebre tot que angel e demoni e anima fa, mas com les obres dels angels e dels demonis e de les animes se demostran al entenement huma per qualitats, per asso, Senyor, home aperceb algunes coses en les obres intelectuals, ja sia so que ignora e menys conega ley de les substancies entelectuals, envelades e amagades del apercebiment huma per privació de significats. E on beneyt siats, vos Senyor Deu, car per so com l'entenement del home es fenit e