Pàgina:Obres de Ramón Llull (1886).djvu/280

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


dels peus, e altres tro als jonoyls, e altres tro a la gola, e altres tro als vlls, e altres seran enaxi en sudor con la granoyla es en l aygua, [1] e aço es segons que ls vns homens seran pus peccadors que ls altres. § Dementre que aquelles gents seran en pena e en sudor, acordar se han ensemps que vagen a Adam, e pregar lo han que eyl prech Deus que ls traga d aquella pena, e que aquells qui s deuen saluar que ls meta en paradis, e aquells qui s deuen dampnar que ls meta en infern. [2] Mas Adam respondra: Yo hauria vergonya de pregar Deus, per ço cor li fui desobedient, adonchs, con menge del fruyt del qual me hauia feyt manament que no menjas. E dir lur ha Adam: Anats a Noe, e eyl prech per vosaltres. A Noe se n iran, e aquells prechs mateixs que faheren a Adam li faran. Noe respondra: Yo no son digne de pregar Deus ne de fer exohit, cor yo desampare lo meu poble qui peri al dia del diluui, e he vergonya que pregas Deus: mas anats a Abraham e pregats lo que eyl prech per vosaltres. A Abraham se n iran, e dir li han aquelles paraules matexes que dixeren a Noe, e Abraham lur respondra: Yo no son digne de pregar Deus, con sia cosa que yo haja mentit dues vegades, ço es a saber, cant dix a mon pare que yo no hauia trencades les ydoles, e que eyles matexes se eren trencades: l altra

  1. Edit. lat. Sicut magna olla, quae est repleta aquâ. El traductor de la edit. Maguntina, del vocablo granoyla, que significa rana, ha hecho dos, y ha traducido magna olla. Nos parece evidente la equivocación. En ella no ha incurrido el antiguo traductor francés, anteriormente citado, que vierte en su lengua de este modo el pasaje: «Les autres seron tuit einssi en sueur con la grenoille est en l'iaue.»
  2. Edit. lat. Det paenas inferni.