Pàgina:Obres de Ramón Llull (1886).djvu/337

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


es tan poch amat e conegut per deffayliment de vera intencio. On sobre totes aquestes coses te conçeyl e te coman [1] que tu te apoders [2] aytant con pusques en ta intencio, con ab eyla ams Deu, e l conegues, hauent a eyl la primera intencio, e a tu e a ton prohisme la segona. § Amable fill, no t poria dir ni escriure los bens que per la primera intencio reeb de Deu ceyl qui l ama e l coneix; car los malalts sana, e los pobres enriqueix, e los cechs illumina, e dona consolacio als trebaylats, e esperança a sos seruidors, e lagremes als peccadors, e honraments als menyspreats, [3] e restitueix los injuriats. § Fill, l ortola dona de la aygua als arbres per raho dels fruyts; e lo cauayler dona ciuada a son cauayl, per raho del seruey que li fa, e lo mestre paga a son dexeble lo deute per raho del loguer [4] que n ha. E donchs, fill, si tu al Deu de gloria, qui es tan abundos de justicia, de poder, de sauiesa e de caritat, has la primera intencio, be pots saber que la tua segona intencio haura son compliment per la primera. § E sapies, fill, que molt es cosa malestant e reprenedora [5] amar diners, viandes, e fills, e possessions, e honraments, e les altres coses per la primera intencio, e amar Deu per la segona; e no amar Deu per la primera intencio mas per la segona, [6] molt es cosa reprenedora. On con aço sia gran deffayliment d on se seguexquen tants de mals, donchs, molt es necessaria cosa a prehicar e a mostrar a les

  1. Man.
  2. Edit. lat. Coneris.
  3. Edit. lat. Et contemptis honorem.
  4. Edit. lat. Laboris.
  5. Edit. lat. Dedecens et reprehensibile.
  6. Ni per la segona. Edit. lat. Sed per secundam.