Pàgina:Obres de Ramón Llull (1886).djvu/364

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


lo demoni ab accidia, e enforteix aquella ab les altres virtuts, [1] donant a Deu la primera intencio, e a les virtuts la segona, e donant a la virtut on pus fortment est temptat la primera intencio, e a les altres virtuts ab que la vols fortificar [2] dona la segona. E si tu, fill, sabs e vols hauer la art e la manera demuntdita, poras mortificar la temptacio e hauer les virtuts a ella contraries. § Amable fill, per negun peccat no es tan signifficable saluacio e dampnacio con es per accidia; e aço es per tal con se ajusta mes a comunitat que altre peccat; per la qual major comunitat saluacio es mils signifficada en los homens amadors mes de be comu que de be especial, con sia cosa que be es major e pus vtil en comunitat que en especialitat. E per aço, fill, hajes a be comu la primera intencio, e a be especial la segona. § Amable fill, ¿sabs per que es temptacio diabolical en home accidios qui ab negligencia [3] e peresa se coue? Per ço que los homens diligents, e justs, e amadors de be sien menyspreats e desamats en lurs obres. ¿E sabs, fill, per que es temptacio de angel benigne en home on es accidia? Per ço que tota hora que la accidia comença a venir, [4] hom se despert a cogitar en bones [5] cogitacions, e hom se appareyl a esser amador de be. E per aço, fill, mala temptacio es excitacio de bona obra en home amador de be, per ço que no sia [6] ocios en cogitar e en obrar [7] be de son poder.

  1. Ab les virtuts.
  2. Fructificar.
  3. En home accidios en lo qual ab negligencia.
  4. Edit. lat. Ut quamprimùm tentatio incipit advenire.
  5. Cogitar bones.
  6. Estia.
  7. A cogitar e a obrar.