Pàgina:Obres festives del Pare Francesc Mulet (1876).djvu/38

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.

—Senyora, vaig en seguida,
Que tinch un poquet que dirli.
Pero ha de ser de secret.
—Senyora, así está el capser.
—Senyora, prenga els codonys,
Les panses, y los cardets,
Los tapias, y lo cresol,
La antorjera y lo meger.
—So Oliver: ¿cóm s'ha olvidat
De portarme lo paper?
—Per cert, que no tinch memoria;
De matí li'l portaré.
—Prenga, puix, eixe cabás,
Y en l'hora, de matinet,
Comprem set dinés de fulles
Y un parell de melonets;
Y dos onces de satjí,
Mire que es molt menester.
De matí, senyor Vicent,
Un mes en sá que no el veig;
Avise al doctor Curfá.
—Molt bé está; Jo avisaré.
—Oliver, tanque eixa porta,
Que es de nit ara mateix;
Vicent, encenga eixa llàntia,
Que tineb un poch de quefer.
 Aquestes coses me causen
Molt gran entreteniment;
Asó es lo que gust me dona,
Que es aire tot lo demés.