Pàgina:Procesos de las antiguas Cortes y Parlamentos de Cataluña, Aragón y Valencia. Tomo V (1850).djvu/38

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.Del Argenter de la nostra cuyna.


 Rahonablement esguardades aquelles coses que son faedores no poques per los cochs a les viandes de la nostra boca dispensants magistralment esser appareyladores per tal que aquelles coses complidament axi com se pertany totes sien ben fetes. Emperamor daço un hom apte volem a ells esser liurat qui de la cuyna de la boca real argentari sia nomenat e cascun dia a hores degudes en la dita cuyna foch encendre no oblit e olles e calderes ab aygua pos sobraquell les gallines e la voleteria plom e les altres carns e peix lau e deneig e encara ast menar e als dits cochs de nostra bocca ajudar procur diligentment segons que a ell per aquells e per lo sobrecoch sera manat: e encara aygua necessaria per les nostres viandes tan solament appareyladores a la dita cuyna per eyl volem esser portada volents que als nostres sobrecochs en les coses tocans lur offici apres los majordomens obeir sie estret e al majordom sagrament e homenatje fassa axi con los dits majors cochs fer son tenguts a nos.Dels Cochs comuns.


 Per tal con havem esguardat esser digne e concordant a raho que en la nostra casa o cort neguns officis vagans no estien que no sien en aquels faels e certs ministres assignats per los quals los dits officis degudament puguen esser gobernats: emperamor daço duem ordona-