Pàgina:Recorts de la Darrera Carlinada (1898).djvu/16

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina no ha estat revisada encara.

que, per un ó altre concepte, 1' ánima s' hi interessá: de lo demés, res, ó ben poca cosa. Dech afegir, peró, que quant refereixo es cert, entenent que no es faltar á la veritat, la llicencia, qu' en alguns cassos m' he presa, de lligar fets distanciats ó suprimirne d' altres, á fi y efecte d' evitar incongruencias, arrodonir algun quadro y alleugerir la narració. Escri- bint ab lo criteri del pintor enamorat de la veritat essencial, ó sía la de la forma, del sentiment y del color, á n' aquesta he sacrifi- cada alguns cops 1' altra veritat, que podríam dirne histórica, ó sía la de temps y de lloch, segur de que aixís assoliría mellor lo terme d' expressió que perseguía. Molt més nombrosa podía presentar aquesta colecció de RECORTS, peró m' ha semblat que, pera probar fortuna, ja n' hi havía suficients. Los demés, ara com ara, ja están bé allí ahont son, y lo probable es que no 'ls hi vindrán pas ganas de sortir á corre món, al veure la sórt de llurs germans. Y, finalment, ja que pera mos fills havía es- crit aquestas impresions, á n' ells ne dedico la estampació, esperant que, si á grans arriban,